Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir

Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir?

SGK prim alacakları çeşitli nedenlerden dolayı dava açabilir. Çalışan, önemli sebeplerden dolayı iş sözleşmesini feshetme, kıdem tazminatı ve kalan alacaklarını talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca hukuki ihtilaflar yoluyla kaybedilen ikramiyenin tazmini için hizmet beyanı davası açabilir. Bu dava bir çalışan tarafından işvereni ve SGK aleyhine açılmıştır. Mahkemece tespit edilen eksik prim işveren tarafından SGK'ya ödenir. Bu durumda, çalışan ek ödeme almayacak, ancak emekli maaşını artıracaktır. İşverenin Sigorta Primlerini Ödememesi Cezası İşverenin, çalışanların fiili ücretlerinden daha yüksek olan SGK primlerini tam olarak ödeme yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde çeşitli…

Read more

İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları başında işyerinde iş güvenliği ilk şarttır. İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 ve daha fazla çalışanı olan şirketlerde iş güvencesi bulunmaktadır. Bu rakam, işverenin aynı bölümündeki tüm işleri içerir. Alt işveren olarak da bilinen alt işverenler, işyerinde aktif ise asıl işverenin çalışan sayısı ve alt işverenin çalışan sayısı ayrı ayrı değerlendirilir. İşveren, işyerini iş güvencesi kapsamı dışında bırakacak şekilde açıkça alt işverenlik ilişkisi kurmuşsa ve çalışan sayısı eksik tahmin ediliyorsa, işyeri, asıl işveren ve alt işveren ile ilgili işçi sayısı birlikte…

Read more

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işverenin, işçinin işyerinde çalışma saatleri içinde ve belirli koşullar sağlandığında elde ettiği hizmet yılı sayısına göre işçiye ödediği tazminattır. Çalışan kendini uzun yıllar işine ve işyerine adamış, işverenin ticari işine katkıda bulunmaktadır. Bu sürekli ve düzenli çalışmanın karşılığında çalışanlara işyerinde geçirilmiş süreyle ölçülen bir kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, çalışanın son maaşına yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, barınma vb.) hakları eklenerek belirlenen toplam maaş tutarı hesaplanarak ödenir. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra tazminatın nasıl alınacağı, kimlerin tazminat almaya hak kazandığı…

Read more

İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalıdır?

Eğer bir iş kazası meydana gelirse, yaralanan çalışanın öncelikle hastane evraklarını düzenlerken dikkatli olması ve bu evrakların iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmesi gerekir. Aksi takdirde haklarını kullanamayabilir. Ayrıca iş kazaları Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmelidir. Çalışanın iş kazaları ile ilgili açıklamaları da haklarını kullanmada oldukça etkilidir. Çalışan, kazanın kendi hatasından kaynaklandığını kabul ederse ve işverene şikâyette bulunmazsa, cezai takibat takipsizlikle sonuçlanacaktır. İşçiler işlerini kaybetme korkusuyla bu haklardan mahrum bırakılmamalı, haklarıyla ilgili görüşlerini ifade etmelidirler. İş kazası sırasında kazaya uğrayan işçinin tedavi masrafları işveren tarafından karşılanır. İşveren,…

Read more

çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası, taraflar arasında boşanma veya sonuçları konusunda bir anlaşma olmaması durumunda açılan davalardır. Çekişmeli bir boşanma davası başvurusunda bulunmak için, bir eşin boşanma talebini karara bağlamak için aile mahkemesine gitmesi gerekir. Bu açıdan anlaşmalı boşanmanın hiçbir yerde ilan edilememesinin bilinmesi gerekir. Ayrıca eşiniz son altı aydır sizinle beraber yaşıyorsa tanıklık etmeniz mümkündür. Eğer çiftler 6 aydan fazla bir zamandır ayrı olarak yaşıyorsa, çekişmeli boşanma avukatı ile ikamet edilen yerleşim yerindeki aile mahkemesine gidebilirler. Çekişmeli Boşanma Davası Neden Açılır? Kimi…

Read more

anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eğer eşler anlaşmalı boşanma davası ile boşanmak isterse, aile mahkemesine giderek boşanmanın gerekçesini ve sebebini açıklayarak dava açabilirler. Anlaşmalı boşanma için öncelikle anlaşmalı olduğunuz eşinizle dava sürecine hazırlanmanız gerekmektedir. Protokolün yazılı olması şart değildir. Ancak mahkemede savunulabilmesi önemlidir. Çünkü eş daha sonra aile mahkemesine giderek anlaşmazlığı çözmek için bu boşanma protokolünü kullanır. Anlaşmalı boşanma işlemleri, öncelikle boşanma sonrası çocukların nafaka ve velayetiyle ilgili tüm konuları ilgilendirmektedir. Ancak mahkeme, çocuğun velayetinin evlilik sözleşmesiyle bağlı olmadığını bilmelidir. Mahkemeler, ebeveynlik söz konusu olduğunda…

Read more

boşanma davası

Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Sincan boşanma avukatı boşanma davalarında sizi temsil etmek zorunda değildir. Ancak, bir veya her iki taraf da çok büyük baskı altında olabilir. Bu yüzden en mantıklısı bir avukatla çalışmaktır. Boşanma avukatı, boşanmış bir kişinin en kısa sürede istediğini elde etmesine yardımcı olabilir. Böylece bir boşanma avukatı ile en kısa sürede boşanmak mümkündür. Bu sürenin belirlenmesinde en önemli konulardan biri boşanma çözüm sürecinde mahkemenin iş yüküne olan etkisidir. Boşanma avukatı, boşanma, bağımlı ödenek, çocuk velayeti, mal paylaşımı vb. sorunlar için size…

Read more

işe iade davası

İşe İade Davası Nedir? İşe İade Davası Nasıl Olur?

İşe iade davası, çoğu işçinin ücretinin garantisidir. Normal şartlarda işveren işçinin sözleşmesini haklı veya haksız olarak feshedebilir. İş sözleşmenizi ancak zorunlu nedenlerle feshedebilirsiniz. İş güvencesi esasen işverenin fesih hakkını kısıtlayan ve anayasada yer alan çalışma hakkını yansıtan bir prosedürdür. İşe iade prosedürü, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi ancak işçinin iş güvencesi kullanarak işten çıkarmayı geçersiz sayarak işe iade talebinde bulunması işlemidir. Geçerli bir sebep olmaksızın iş sözleşmesi feshedilen çalışanlar işe iade işlemlerine devam edebilirler. İşe İade Davası Şartları İşe iade davası şartları açısından…

Read more

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

İzale-iŞuyu veya ortaklık fesih usulü, müşterek mülkiyette bulunan taşınır veya taşınmazların üyeleri arasındaki ortaklığın sona erdirilmesi ve taşınır mal haline dönüştürülmesinin sağlanmasına yönelik bir işlem türüdür. Bir ortaklığın sona ermesi, esasen, davanın tüm tarafları için benzer sonuçları olan çok taraflı bir dava türüdür. Örneğin davalı, dava sırasında davadan çekilirse davalı, davanın tamamlanmasını sağlamak için davanın devam edeceğini mahkemeye bildirebilir. Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır? Bina ve gayrimenkul ile ilgili tüm ortaklar hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmaktadır. Menfaat sahipleri şirketi feshederek…

Read more

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukatın Önemi Nedir?

Evliliğin sona ermesiyle sonuçlanan bir anlaşmalı boşanma durumunda taraflar hukuki menfaatleri çerçevesinde Aile Mahkemesine boşanma davası açabilirler. Bu, Ankara'da yaşayan kişilerin boşanma işlemlerini başlatmak için Ankara Aile Mahkemesi'ne gidebileceği anlamına gelir. Bu hususta taraflar protokol imzalayarak boşanabilirler. Ancak bu, taraflar arasında bir anlayış eksikliğine yol açabilir. Bu tür zararlardan kaçınmak ve tarafların boşanma avukatı yardımıyla haklarını tam olarak kullanmalarına izin vermek faydalı olacaktır. Ankara boşanma avukatları, bu alanda deneyim sahibi olup, boşanma davanızın tüm gereksinimlerini karşılarken, tüm süreci olabildiğince hızlı…

Read more

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.