Ticaret Hukuku

Hukukun ticari faaliyetler ile ilgili tüm mevzuatını kapsayan 6102 Sayılı ticaret hukuku Ticaret Kanunu ile korunan bir hukuk dalıdır. Dava türüne göre aynı zamanda 6353 Sayılı Borçlar Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile yakından ilişkilidir. Ticaret Hukuku; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve işletmeler arasında yer alan her türlü ticari faaliyeti ve uyuşmazlığı konu alır. Sizlere Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren tüm dava türleri ve ilişkili diğer hukuk dalları ile ilgili hukuki destek veriyoruz.

Ticaret Hukuku Sistemleri

Ticaret Hukuku 3 sistem olarak düzenlenmiştir. Bunlar; sübjektif, objektif ve ticari işletme sistemdir. Sübjektif sistem; Ticaret Hukuku’nun Tacirler Hukuku olarak değerlendirildiği sistemdir. Objektif sistem; Ticaret Hukuku’nu ticari işlemler hukuku olarak değerlendiren sistemdir. Ticari işletme sisteminde ise Ticaret Hukuku, ticari işletmelere özel olarak düzenlenen hukuk şeklinde değerlendirilmiştir.

Ticaret Hukuku Kapsamı

Ticaret Hukuku’nda ticari işletmelere ve işletme sahiplerine yönelik olarak ihtiyaç duyulan bazı dava konuları vardır. Ticaret Hukuku alanında uzman, sektörlere göre ihtiyaç duyulan tüm hukuki işlemlere hâkim kadromuz ile tüm ticari işlemlerinizi hukuki dayanağa uygun olarak düzenlemekteyiz. Hizmet konularımız;
  • Şirketler Hukuku
  • Kıymetli evrak Hukuku
  • Ticari İşletme Hukuku
  • Sermaye Piyasası Hukuku
  • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Deniz Ticareti Hukuku
  • Sigortacılık Hukuku
  • Rekabet Piyasası Hukuku
  • Ticari defterler
  • Haksız Rekabet
Bu işlemler, ticari alanda karşılaşılan birçok sorun arasında yer alır. Şirketlerin ticari faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında devam ettirmesi, Franchising işlemleri ya da uluslararası ticaret konusunda haklarını koruyan tüm işlemler hukuki destek alınması gereken işlemler arasındadır.

Ticaret Hukuku Kimlere Yöneliktir?

Ticaret Hukuku’ndan söz edilebilmesi için ticari faaliyet ile ilgilenen kişilerin olması gerekir. Sübjektif sistemde öncelikle tacir tespiti yapılır. Ticari işlemlerde ise tacir tarafından yapılan ticari faaliyetler belirlenir.

Ticaret Hukuku Özel Hukuk Mu?

Ticari faaliyetlerin kişiler ile olan ya da ticari faaliyet yapan şirketler arasında olması, özel hukuk alanına girdiğini gösterir. Dava konusunda miktar sınırı olmadan ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülür. Mutlak ve nispi ticari davalar olarak işlem yaptığımız dava süreçlerinde yanınızda hukuki destekçiniz oluyoruz.  
WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.