Makaleler

İşe İade Davası

İşe iade davası açabilmek için işçinin haksız sebeplerle işten atılmış olması gerekir. Ülkemizde herkes çalışma hakkına sahiptir. Bu durumu sekteye uğratacak herhangi bir sebep ile karşılaşıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nde İş Mahkemeleri bünyesinde dava açılabilir. İş sözleşmeleri işveren ve işçi arasında imza edilir. Bir sözleşmenin varlığı her iki tarafa da bazı yükümlülükler yükler. Söz konusu kanunlarda…

Daha fazla

Ankara İcra Avukatı | İcra Hukuku

İcra Hukuku temelde alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı doğan haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. Normal hayatta insanlar ticari sebeplerle bazı borç-alacak ilişkileri kurarlar. He şey rutin devam eder herkes borcunu zamanında öderse hiçbir problem çıkmaz. Bir taraf borcuna sadık kalmaz ise ilgili prosedüre göre borcun hukuken ifası gerekir. Kimse kendi kuralları ile borç tahsilatı…

Daha fazla

Ankara İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkisine dair her türlü hak ve hak kayıplarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Türk hukukunda uzmanlaşma olmasa da bazı avukatlar iş hukuku alanında çalışmayı tercih eder. Bu konuda açılan davaları takip eder ve ilgili mevzuata tüm detaylarıyla hâkim olur. İşçi ve işverenler arasında her zaman hukuki pürüzler oluşabilir. Daha…

Daha fazla

İş Kazası Neden Olur?

İş Kazası her bireyin başına gelebilecek bir şeydir. İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmesi için çalışması ve para kazanması gerekmektedir. İnsan doğal yaşam döngüsü olarak bir işyerinde çalışır. Ortalama yirmili yaştan itibaren altmışlı yaşlara kadar iş hayatının devam ettiğini düşünürsek, kırk yıl boyunca bir insanın çalışma hayatı olduğunu söyleyebiliriz. İş hayatı çok…

Daha fazla

Kadınların Annenin Süt (Emzirme) İzni Ne Kadar?

Henüz daha yeni doğmuş bebekler annelerinin sevgisine, şefkatine ve beslemesine ihtiyaç duyarlar. Anne sütü de en temel besin kaynaklarıdır. Hatta ilk altı ay anne sütü mutlaka tavsiye edilir. Anne sütü dışında ek bir gıdaya geçiş ise ilk altı aydan sonra olmalıdır. Anneler bebeklerini emzirdikleri bu dönemde bebekleriyle çok yakından ilgilenmek…

Daha fazla

Huzur Hakkı Ödemeleri

Huzur hakkı ödemeleri şirketlerinde yönetim kurulu üyelerine belirli dönem aralıklarında genel kurul toplantı kararıyla yapılan ödemelere denir. Şirketlerin yönetim kurullarında görevde olan müdürler, ortaklar veya ilişkili kişilere, yerine getirmekle mükellef oldukları sorunların risklerini azaltmak amacıyla yaptıkları toplantı ve bu toplantı sonucunda sağlanan fayda vesilesi ile kişilere ödenen ücrettir. Kimlere Huzur…

Daha fazla

İşçinin Sözleşmeden Doğan Borçları

Sözleşme imzalandıktan sonra karşılık olarak bir sorumluluk meydana gelir. Buna karşılık olarak işçinin, Sadakat Borcu, Çalışma kurallarına uyma borcu, iş görme borcu meydana gelmektedir. İşçiler ve işverenler sözleşme içerisinde yer alan kurallara uyması gerekir. Aksi takdirde işveren, işçinin kötü niyet gösterdiğine dair bir tutanak tutarak iki tane şahit eşliğinde hazırlanmış…

Daha fazla

Depremde Yıkılan Binalarda Sorumluluk Kimindir?

Deprem ülkesi olan güzel yurdumuzda maalesef 6 Şubat sabahı bir depremle uyandık. Dört ülkeyi ve on şehrimizi etkileyen bu deprem, yüzyılın felaketi olarak karşımıza çıktı. İnsanımız daha ilk şoku atlatamadan ikinci bir artçı ile sarsıldı. Binlerce can kaybının yanı sıra binalarda enkaz yığınına döndü. İşin acı yanı bazı binalar ayakta…

Daha fazla

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.