Makaleler

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

İş sözleşmelerine dayalı davalar, işçi ve yönetim arasında işçi alacakları nedeniyle adet hukuki uyuşmazlık akla gelebilmektedir. Ancak iş davaları sadece çalışanlar ve işverenler arasındaki uyuşmazlıklar değildir ve yasal işlemler her zaman zorunlu değildir. Çalışanları yasal olarak korumak, emek-yönetim ilişkilerinin kapsamını belirlemek, yasal zemin oluşturmak ve toplumsal barışı sağlayacak yasal mekanizmalar oluşturmak için iş hukuku…

Daha fazla

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı gibi, ihbar tazminatı da çalışanın işten ayrıldığında toplam maaşından ödenir. Çalışanların yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakları da toplam maaşa dahildir. İşçilerin yol yardımı veya gıda yardımı alması, ayni veya nakdi olması fark etmez. Bu amaçla örneğin çalışanın yemek ücreti ödemesi ve yemek kartı verilmesi yemek işyerinden ayrılıp ayrılmadığına bakılmaksızın tazminat…

Daha fazla

Hizmet Tespit Davası Nedir

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Prensip olarak, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması yasaktır. Sigorta, çalışanlar için bir sosyal güvenlik olduğundan, yasa koyucu bu konuda refah devleti ilkesinin gereği olarak işverenin istismar olasılığını önleme yükümlülüğü getirmekte ve uygunsuzluk durumunda bazı yaptırımlar getirmektedir. İşverenler kurallara uyar. Bununla birlikte, uygulamasında sigortasız çalışan çalıştırılabilir veya çeşitli nedenlerle sigortalı olduklarını tam olarak açıklayamayabilirler. İşçiler, çalışmaları sırasında…

Daha fazla

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası, ihtilaflı davanın bulunduğu yerdeki yerel mahkemenin sorumluluğundadır. Diğer bir deyişle maddi veya manevi tazminat davalarına konu olan davaları her yerde açılamaz. Davanın konusu ile ilgili hasar kanıtı için mahkemeye başvurmak gerekir. Maddi yardım söz konusu olduğunda, zararın tazmin edilmesi için zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Bu itibarla, maddi zarar durumunda zarar tespit edilebilmesine…

Daha fazla

Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir

Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir?

SGK prim alacakları çeşitli nedenlerden dolayı dava açabilir. Çalışan, önemli sebeplerden dolayı iş sözleşmesini feshetme, kıdem tazminatı ve kalan alacaklarını talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca hukuki ihtilaflar yoluyla kaybedilen ikramiyenin tazmini için hizmet beyanı davası açabilir. Bu dava bir çalışan tarafından işvereni ve SGK aleyhine açılmıştır. Mahkemece tespit edilen eksik prim işveren tarafından SGK'ya…

Daha fazla

İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları başında işyerinde iş güvenliği ilk şarttır. İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 ve daha fazla çalışanı olan şirketlerde iş güvencesi bulunmaktadır. Bu rakam, işverenin aynı bölümündeki tüm işleri içerir. Alt işveren olarak da bilinen alt işverenler, işyerinde aktif ise asıl işverenin çalışan sayısı ve alt işverenin çalışan sayısı ayrı…

Daha fazla

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işverenin, işçinin işyerinde çalışma saatleri içinde ve belirli koşullar sağlandığında elde ettiği hizmet yılı sayısına göre işçiye ödediği tazminattır. Çalışan kendini uzun yıllar işine ve işyerine adamış, işverenin ticari işine katkıda bulunmaktadır. Bu sürekli ve düzenli çalışmanın karşılığında çalışanlara işyerinde geçirilmiş süreyle ölçülen bir kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, çalışanın son maaşına…

Daha fazla

İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalıdır?

Eğer bir iş kazası meydana gelirse, yaralanan çalışanın öncelikle hastane evraklarını düzenlerken dikkatli olması ve bu evrakların iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmesi gerekir. Aksi takdirde haklarını kullanamayabilir. Ayrıca iş kazaları Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmelidir. Çalışanın iş kazaları ile ilgili açıklamaları da haklarını kullanmada oldukça etkilidir. Çalışan, kazanın kendi hatasından kaynaklandığını kabul ederse…

Daha fazla

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.