mobbing

İş Yerinde Mobbing Karşısında Ne Yapılmalı?

İş yerinde mobbing aynı zamanda çalışma ortamında zorbalık olarak da bilinir. Bu, bir bireyin veya bir grup insanın bir çalışan üzerinde uyguladığı tüm eylemleri içerir. Örneğin, işyeri baskısı, taciz, yıldırma, zorbalık, kafa karışıklığı gibi eylemler mobbing adı altındadır. Bu açıdan birinin veya birilerinin zorbalığına maruz kalan çalışanlar rahat çalışamaz, görevlerini eskisi gibi yapamaz ve kendilerini güvende hissedemez. Çalışanların zorbalığını gösteren belirli davranış türleri vardır. Çalışanların mesleki nitelikleri sürekli sorgulanmakta, güven sorunları sıklıkla hissedilmekte ve çalışanlara kasıtlı olarak verilen süre içinde…

Read more

İşveren Sebepsiz İşten Çıkarma Yapabilir Mi?

İşveren Sebepsiz İşten Çıkarma Yapabilir Mi?

İşveren sebepsiz işten çıkarma yapabilir mi sorusu çalışanlar için önemli bir sorudur. Bir çalışan kıdem tazminatı ödenmeden şirketten ayrılırsa, işvereninize karşı dava açabilir ve kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Çalışanların haklarını korumak için yürürlükteki İş Kanunu, iş ilişkisinin makul olmayan bir şekilde sona ermesi veya çalışanın haklı nedenle emekli olması durumunda çalışma saatleri için kıdem tazminatı ödenmesini öngörmektedir. Bu açıdan sebepsiz yere işten çıkarılırsanız, işvereniniz aleyhine dava açarak kıdem tazminatına başvurabilirsiniz. Bu açıdan, işçi önce arabulucuya, ardından işverene mahkemede dava açabilir.…

Read more

Tazminatsız İşten Çıkarma Şartları

Tazminatsız İşten Çıkarma Şartları

Tazminatsız işten çıkarma şartları, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. İş kanununa göre işçiler, işverenleri tarafından işten çıkarılmaları halinde tazminat ödemekle yükümlüdürler. Tazminat sayılan bu para bazı durumlarda ödenememektedir. İşveren haklıysa ve işçi yasal olarak izin verilmeyen bir şey yaparsa tazminatsız işten çıkarılır. Bir çalışanın işten çıkarılması durumunda, yıllık kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı vardır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda açıklanan işverenin işten çıkarılmasının gerekçeleri düşünüldüğünde bu mümkün görünmektedir. İyi ahlaka ve iyi niyete göre hareket etmeyen, farklı davranan ve bazı…

Read more

Mazeret Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mazeret Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mazeret dilekçesi nedir sorusu kişinin herhangi bir işleme katılamama nedenini içeren bir dilekçe olarak tanımlanabilir. Bu dilekçenin muhatabı ise duruma bağlıdır. Örneğin, duruşmaya katılamayan bir avukatın yazacağı mazeret dilekçesinin muhatabı davanın görüldüğü mahkeme iken; bir öğrencinin yazacağı mazeret dilekçesinin muhatabı okul idaresidir. Bu nedenle her bir dilekçenin mevcut durumla ilgili kendine has özellikleri ve içeriği bulunmaktadır. Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir? Mazeret dilekçesi nasıl yazılır sorusu dilekçenin türüne göre değişir. Bu açıdan avukat mazeret dilekçesi ile diğer dilekçeler arasında farklar vardır. Avukat…

Read more

Evlilik İzni Kaç Gündür?

Evlilik İzni Kaç Gündür?

Evlilik izni kaç gün sorusunu cevaplamadan önce bu iznin ne olduğunu bilmek önemlidir. Evlilik izni, evlenmek üzere olan işçilere veya memurlara verilen bir tür ücretli izindir. Bu izinde kişi çalışıyormuş gibi maaş almaya devam eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde memurların düğün izni, mazeret izni olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu'nun ek 2. maddesinde de çalışanın evlilik izni özür izni olarak yer almaktadır. Evlilik izninin işvereninizden veya bir kurum başkanından talep edilebilmesi için ise nikah gününün…

Read more

alacaklı davası

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Borcu olan birine dava açmak için alacak dava süreci gerekir. Bu davanın açılabilmesi için bir kişiye karşı bir yükümlülüğün bulunması ve borçlunun alacaklarını tahsil edemiyor olması gerekir. Alacak davasının amacı, borçluya veya gerçek kişiye karşı yasal yollardan alacakların tahsil edilmesidir. Yargılamada belki de en öne çıkan konu, yargılamada ödenen ücretlerin göreli miktarıdır. Alacaklıların, alacaklarını talep etmeleri için borç miktarı için hesaplanmış nispi bir ücret ödemeleri gerektiğinden, bu taleplerde bulunmaları zordur. Alacağın talep edilmesi durumunda, taraflar daha önce sözleşme için yetkili…

Read more

kıdem davası

Kıdem Ne Demek?

Kıdem ne demek sorusu, kıdem tazminatı alacaklar ve kıdem tazminatı davası açacak kişiler tarafından merak edilen bir sorudur. Kıdem tazminatı, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarılması durumunda hizmet yılı boyunca işveren tarafından ödenen ücrettir. Çalışanlar, çalıştıkları her yıl için bir maaş kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu koşul aynı tesis içindeki farklı işyerleri için de geçerlidir. Çalışan kendi isteğiyle istifa ederse, yani ihbarda bulunursa belirli sebeplerle kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin feshi üzerine…

Read more

Ankara Boşanma Avukatı, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ankara Boşanma Avukatı, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır? Ankara boşanma avukatı, Ankara ilinde yaşayan ve boşanmak isteyen eşler için hizmet verir. Boşanma, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma kararı sadece hakim tarafından verilir. Yasal olarak evli olanlar evliliği sona erdirmek için boşanma prosedürü açarlar. Medeni nikahlı çiftler bir saat evli kalsalar bile boşanma prosedürü tamamlanarak boşanabilirler. Türk Medeni Kanunu’nun 168. Maddesi uyarınca boşanmaya ilişkin yargı yetkisi düzenlenmiştir. Bu açıdan boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikametgahı veya son altı aydır birlikte yaşadıkları yerdeki mahkemedir.…

Read more

İcra Avukatları Ankara

İcra Avukatları Ankara

İcra avukatları Ankara ilinde hizmet verir. İnsanlar birçok nedenden dolayı alışveriş yapabilirler. Bu satın almalar bazen nakit olarak yapılır. Kimi zaman ise kredi şeklinde de yapılabilir. Bu süreçlerde insanlar bazen borçlarını ödemeyen kişilerle karşılaşmaktadır. Borçlu borcunu ödemezse, borçlu olduğu kişinin dava açma hakkı vardır. Bu işlemlere icra takibi denir. İcra işlemini yürüten avukat, hukuk fakültesinden dört yıllık mezun olmuş bir avukattır. Ancak icra avukatı olarak özel bir hukuk sınıfı bulunmamaktadır. Çünkü avukat, faaliyet alanı nedeniyle bu unvanla anılmaktadır. Ancak genel…

Read more

İş Davası Nedir?

İş Davası Nedir?

Ankara iş avukatı, iş davası sürecinde önemli bir yere sahiptir. Haksız yere itiraz edilen kişi veya kurum İş Mahkemesi'ne başvurur ve başvurusu kabul edildiğinde iş davası açılabilir. Bu davalar işvereniniz veya çalışanınız tarafından açılabilir. Genellikle bu, bir şirketin veya kurumun işverenleri ve çalışanları arasında olur. Bununla birlikte, çeşitli durumlarda da kendini gösterebilir. Alacaklar aleyhine ticaret hukuku davası da açılabilir. İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlığın uzlaşma bulamayacağını düşünürse, işçinin haklarını kullanamaz ve kötü davranışa maruz kalırsa iş dava açabilirsiniz. İşçiler ile…

Read more

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.