mobbing

İş Yerinde Mobbing Karşısında Ne Yapılmalı?

İş yerinde mobbing aynı zamanda çalışma ortamında zorbalık olarak da bilinir. Bu, bir bireyin veya bir grup insanın bir çalışan üzerinde uyguladığı tüm eylemleri içerir. Örneğin, işyeri baskısı, taciz, yıldırma, zorbalık, kafa karışıklığı gibi eylemler mobbing adı altındadır. Bu açıdan birinin veya birilerinin zorbalığına maruz kalan çalışanlar rahat çalışamaz, görevlerini eskisi gibi yapamaz ve kendilerini güvende hissedemez. Çalışanların zorbalığını gösteren belirli davranış türleri vardır. Çalışanların mesleki nitelikleri sürekli sorgulanmakta, güven sorunları sıklıkla hissedilmekte ve çalışanlara kasıtlı olarak verilen süre içinde…

Read more

İşveren Sebepsiz İşten Çıkarma Yapabilir Mi?

İşveren Sebepsiz İşten Çıkarma Yapabilir Mi?

İşveren sebepsiz işten çıkarma yapabilir mi sorusu çalışanlar için önemli bir sorudur. Bir çalışan kıdem tazminatı ödenmeden şirketten ayrılırsa, işvereninize karşı dava açabilir ve kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Çalışanların haklarını korumak için yürürlükteki İş Kanunu, iş ilişkisinin makul olmayan bir şekilde sona ermesi veya çalışanın haklı nedenle emekli olması durumunda çalışma saatleri için kıdem tazminatı ödenmesini öngörmektedir. Bu açıdan sebepsiz yere işten çıkarılırsanız, işvereniniz aleyhine dava açarak kıdem tazminatına başvurabilirsiniz. Bu açıdan, işçi önce arabulucuya, ardından işverene mahkemede dava açabilir.…

Read more

Tazminatsız İşten Çıkarma Şartları

Tazminatsız İşten Çıkarma Şartları

Tazminatsız işten çıkarma şartları, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. İş kanununa göre işçiler, işverenleri tarafından işten çıkarılmaları halinde tazminat ödemekle yükümlüdürler. Tazminat sayılan bu para bazı durumlarda ödenememektedir. İşveren haklıysa ve işçi yasal olarak izin verilmeyen bir şey yaparsa tazminatsız işten çıkarılır. Bir çalışanın işten çıkarılması durumunda, yıllık kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı vardır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda açıklanan işverenin işten çıkarılmasının gerekçeleri düşünüldüğünde bu mümkün görünmektedir. İyi ahlaka ve iyi niyete göre hareket etmeyen, farklı davranan ve bazı…

Read more

Mazeret Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mazeret Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mazeret dilekçesi nedir sorusu kişinin herhangi bir işleme katılamama nedenini içeren bir dilekçe olarak tanımlanabilir. Bu dilekçenin muhatabı ise duruma bağlıdır. Örneğin, duruşmaya katılamayan bir avukatın yazacağı mazeret dilekçesinin muhatabı davanın görüldüğü mahkeme iken; bir öğrencinin yazacağı mazeret dilekçesinin muhatabı okul idaresidir. Bu nedenle her bir dilekçenin mevcut durumla ilgili kendine has özellikleri ve içeriği bulunmaktadır. Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir? Mazeret dilekçesi nasıl yazılır sorusu dilekçenin türüne göre değişir. Bu açıdan avukat mazeret dilekçesi ile diğer dilekçeler arasında farklar vardır. Avukat…

Read more

Evlilik İzni Kaç Gündür?

Evlilik İzni Kaç Gündür?

Evlilik izni kaç gün sorusunu cevaplamadan önce bu iznin ne olduğunu bilmek önemlidir. Evlilik izni, evlenmek üzere olan işçilere veya memurlara verilen bir tür ücretli izindir. Bu izinde kişi çalışıyormuş gibi maaş almaya devam eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde memurların düğün izni, mazeret izni olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu'nun ek 2. maddesinde de çalışanın evlilik izni özür izni olarak yer almaktadır. Evlilik izninin işvereninizden veya bir kurum başkanından talep edilebilmesi için ise nikah gününün…

Read more

İcra Hukukunda Hangi Mallar Haczedilemez?

İcra Hukukunda Hangi Mallar Haczedilemez?

İcra hukukunda hangi mallar haczedilemez sorusu davalı ve davacılar tarafından merak edilen bir sorudur. İcra hukuku kapsamında bazı mal ve haklara el konulamaz. Bilindiği gibi borçlunun malına, borcu kapatmaya yetecek miktarda haciz konulabilir. Ancak borçtan fazlasını talep edemezsiniz. Ayrıca borçlunun ekonomik değeri olmayan malı haczedilemez. Ancak parasal değeri olmasına rağmen borçluya bağlanamayacak mallar, alacaklar ve haklar vardır. Yasa koyucu, borçluların ve ailelerinin yaşayabilmeleri ve mali varlıklarını sürdürebilmeleri için belirli mal ve hakların haczedilemeyeceğini ilan etmiştir. Haciz işlemi yapıldıktan sonra, borçlunun…

Read more

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır sorusu boşanacak olan çiftler tarafından sorulan bir sorudur. Bu protokol, Türk Medeni Kanunu'nun 166/3'üncü maddesinde yer alan hususları içermesi gereken, sözleşme özgürlüğü ilkelerine uygun olarak diğer maddeleri de içerebilen bir protokoldür. Bu sözleşmeye dayalı boşanma protokolü, eş tarafından gönüllü olarak kabul edilmeli ve imzalanmalıdır. Bu protokolün mahkemeye yazılı olarak sunulması birçok avantajı beraberinde getirir. Ancak protokolün sözlü olarak da sunulması mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası, taraflarca yapılan boşanmanın ihtilafsız kaydının başvuruya eklenmesi suretiyle aile mahkemesine yapılan…

Read more

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname nedir sorusu mirasçının nihai dileklerini ve gayrimenkul paylaşımının esaslarını açıklayan yazılı veya sözlü bir beyan şeklinde cevaplanabilir. Vasiyetname, bir devlet memurunun huzurunda veya şartların yerine getirilmesi halinde vasiyetçinin el yazısı veya sözlü beyanı ile etkin bir şekilde oluşturulabilir. Mirasçıların vasiyette yapabilecekleri işlemler kanuna dahildir. Bu nedenle, vasiyetçi yazılı, sözlü veya resmi bir vasiyetname düzenleyebilir. Bu aşamada vasiyetnameyi hazırlayan kişiler, mirasçılardan birini ya da birkaçını mirastan mahkum bırakma imkanına sahiptir ve servetinin nasıl bölüneceğini belirleyebilir. Malının bir kısmını belirli bir…

Read more

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra Davası Nasıl Açılır?

Borcu olan birisi nasıl icraya verilir sorusunun cevabı için öncelikle ne tür bir icra prosedürünün gerekli olduğunu belirlemelisiniz. Ardından, belirttiğiniz yürütme türüne bağlı olarak belirli belgeler gerekir. Daha sonra bu formları doldurarak bir hukuk kurumuna başvurabilirsiniz. Başvuru belgeleri ile birlikte bir ödeme emri ve takip talebi oluşturmanız gerekmektedir. Ardından icra dairesine gitmeli ve takip ücretini ödemelisiniz. Harçların ödenmesi, icra takibine konu olan miktara göre yapılır. Verdiğiniz ödeme emri icra dairesi tarafından borçluya iletilir. Borçlu bu hususa itiraz etmez veya borcunu…

Read more

alacaklı davası

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Borcu olan birine dava açmak için alacak dava süreci gerekir. Bu davanın açılabilmesi için bir kişiye karşı bir yükümlülüğün bulunması ve borçlunun alacaklarını tahsil edemiyor olması gerekir. Alacak davasının amacı, borçluya veya gerçek kişiye karşı yasal yollardan alacakların tahsil edilmesidir. Yargılamada belki de en öne çıkan konu, yargılamada ödenen ücretlerin göreli miktarıdır. Alacaklıların, alacaklarını talep etmeleri için borç miktarı için hesaplanmış nispi bir ücret ödemeleri gerektiğinden, bu taleplerde bulunmaları zordur. Alacağın talep edilmesi durumunda, taraflar daha önce sözleşme için yetkili…

Read more

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.