Yargı alanında önemli değişiklikleri içeren 7. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi.

 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çeşitli suçların cezalarının artırılması, icra işlemlerinde hakim kararının zorunlu hale getirilmesi gibi maddeler içermektedir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle ilgili cezalar artırıldı Göçmen kaçakçılığı suçu için de cezalar yükseltildi. Uyuşturucu maddesi imal ve ticareti suçlamasıyla görevlendirilen gizli soruşturmacılar, hâkim tarafından ses veya görüntü kaydı yapmak için izin alabilecekler. Ayrıca, el konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin bir rapor alındıktan sonra, sulh ceza hâkimliği tarafından müsadere ve imhasına karar…

Read more

İşe İade Davası

İşe iade davası açabilmek için işçinin haksız sebeplerle işten atılmış olması gerekir. Ülkemizde herkes çalışma hakkına sahiptir. Bu durumu sekteye uğratacak herhangi bir sebep ile karşılaşıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nde İş Mahkemeleri bünyesinde dava açılabilir. İş sözleşmeleri işveren ve işçi arasında imza edilir. Bir sözleşmenin varlığı her iki tarafa da bazı yükümlülükler yükler. Söz konusu kanunlarda bir işçinin işten hangi şartlarda çıkarılabileceği net ve açıktır. Şayet işveren bu şartlar dışında iş akdini sonlandırıyorsa işçi, işe iade dava dilekçesi verebilir. İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası, herhangi bir…

Read more

Ankara İcra Avukatı | İcra Hukuku

İcra Hukuku temelde alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı doğan haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. Normal hayatta insanlar ticari sebeplerle bazı borç-alacak ilişkileri kurarlar. He şey rutin devam eder herkes borcunu zamanında öderse hiçbir problem çıkmaz. Bir taraf borcuna sadık kalmaz ise ilgili prosedüre göre borcun hukuken ifası gerekir. Kimse kendi kuralları ile borç tahsilatı yapamaz ancak icra-iflas hukuku bünyesinde borcunu hukuki yollardan tahsil edebilir. Bu gibi durumlarda hukuk çerçevesinde hareket etmek gerekir. İcra Takibi Nedir? Borcunu tahsil edemeyen kişi yasal yollardan bazı hukuki yaptırımlara başvurabilir. Bunun…

Read more

Ankara İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkisine dair her türlü hak ve hak kayıplarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Türk hukukunda uzmanlaşma olmasa da bazı avukatlar iş hukuku alanında çalışmayı tercih eder. Bu konuda açılan davaları takip eder ve ilgili mevzuata tüm detaylarıyla hâkim olur. İşçi ve işverenler arasında her zaman hukuki pürüzler oluşabilir. Daha çok hak kayıpları üzerine gelişen bu durumlar için hukuki bir destek şarttır. İş hukukunun temel amacı hem işçiyi hem de işvereni korumaktır. İşçi İşveren Avukatı Ne İş Yapar? İşçi avukatı, işçinin vekilliğini üstlenir.…

Read more

İş Kazası Neden Olur?

İş Kazası her bireyin başına gelebilecek bir şeydir. İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmesi için çalışması ve para kazanması gerekmektedir. İnsan doğal yaşam döngüsü olarak bir işyerinde çalışır. Ortalama yirmili yaştan itibaren altmışlı yaşlara kadar iş hayatının devam ettiğini düşünürsek, kırk yıl boyunca bir insanın çalışma hayatı olduğunu söyleyebiliriz. İş hayatı çok da masum değildir. Tehlikeler barındırır. Dikkatli olunmadığı takdirde İş Kazası geçirebilir hatta insanlar hayatını kaybedebilir. Haftanın 6 günü çalışan bir kişi bir yılda 312 gün, 40 yılda 12.480 gün işyerinde…

Read more

Kadınların Annenin Süt (Emzirme) İzni Ne Kadar?

Henüz daha yeni doğmuş bebekler annelerinin sevgisine, şefkatine ve beslemesine ihtiyaç duyarlar. Anne sütü de en temel besin kaynaklarıdır. Hatta ilk altı ay anne sütü mutlaka tavsiye edilir. Anne sütü dışında ek bir gıdaya geçiş ise ilk altı aydan sonra olmalıdır. Anneler bebeklerini emzirdikleri bu dönemde bebekleriyle çok yakından ilgilenmek durumunda kalırlar. Özellikle yeni doğmuş bir bebek anne sütüne muhtaç olduğu için ve tek besin kaynağı da anne sütü olduğu için bebekler kısa zaman aralıklarında anne sütü emmek isterler. Her…

Read more

Huzur Hakkı Ödemeleri

Huzur hakkı ödemeleri şirketlerinde yönetim kurulu üyelerine belirli dönem aralıklarında genel kurul toplantı kararıyla yapılan ödemelere denir. Şirketlerin yönetim kurullarında görevde olan müdürler, ortaklar veya ilişkili kişilere, yerine getirmekle mükellef oldukları sorunların risklerini azaltmak amacıyla yaptıkları toplantı ve bu toplantı sonucunda sağlanan fayda vesilesi ile kişilere ödenen ücrettir. Kimlere Huzur Hakkı Ödenir? Huzur hakkı yönetim herhangi bir sermaye şirketinde yer alan kurulu üyeleri, şirket ortakları ile müdürlerin yerine getirdikleri görevlerin karşılığında ikramiye – prim benzeri aldıkları ödemelerdir. Huzur hakkı yönetim…

Read more

İşçinin Sözleşmeden Doğan Borçları

Sözleşme imzalandıktan sonra karşılık olarak bir sorumluluk meydana gelir. Buna karşılık olarak işçinin, Sadakat Borcu, Çalışma kurallarına uyma borcu, iş görme borcu meydana gelmektedir. İşçiler ve işverenler sözleşme içerisinde yer alan kurallara uyması gerekir. Aksi takdirde işveren, işçinin kötü niyet gösterdiğine dair bir tutanak tutarak iki tane şahit eşliğinde hazırlanmış olan tutanağa imza atarak işten çıkışını gerçekleştirebilir. Bu durumda sigortalı sayılan işçiler, elbette Kıdem Tazminatı veya İhbar Tazminatı talebinde bulunamazlar. Tazminat haklarından mahrum kalması bir yana, bir başka işverenin yanında…

Read more

Depremde Yıkılan Binalarda Sorumluluk Kimindir?

Deprem ülkesi olan güzel yurdumuzda maalesef 6 Şubat sabahı bir depremle uyandık. Dört ülkeyi ve on şehrimizi etkileyen bu deprem, yüzyılın felaketi olarak karşımıza çıktı. İnsanımız daha ilk şoku atlatamadan ikinci bir artçı ile sarsıldı. Binlerce can kaybının yanı sıra binalarda enkaz yığınına döndü. İşin acı yanı bazı binalar ayakta kalırken birçok bina da kağıttan kule gibi yıkılmalarıydı. İlk acılar sarılmaya başladıktan sonra depremde yıkılan yapılarda cezai sorumluluk araştırılmaya başlandı. Yıkılan Binaların Cezası Kimden Sorulacak? Bir konutun, binanın inşa süresinde…

Read more

Yağmacılık Suçunun Cezası Nedir?

Mağdur edilen kişinin yada kişilerin malvarlığı ve eşyalarının haksız bir şekilde kısmen veya tamamen elde etmeyi içeren eylemdir. Yağma suçu, gasp suçu olarak da adlandırılmaktadır. Zor kullanarak veya tehdit ederek kişinin elindeki malvarlığına sahip olmaktadır.   Kişilerin mal varlığını zorla almak yağmacılığın, hırsızlıktan farklı olarak bilinmektedir. Aralarındaki temel fark ise yağma suçunun tehdit unsurlarının da bulunmasıdır. Tabii ki bunun yanı sıra pek çok farklı bilgiler ve husus da oldukça dikkat çekmektedir.    Yağma Suçu Nedir? Kişinin veya kişilerin…

Read more

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.