Kira Artışlarıyla İlgili Yeni Düzenleme

Kira Artışlarıyla İlgili Yeni Düzenleme

Kiracılar ve ev sahipleri için oldukça önemli olan kira artışı belirleme hakkında merak edilen birçok ayrıntı bulunuyor. Kira tutarları her yıl olmak üzere artırılmakla birlikte bu sırada uyulması gereken bazı kurallar bulunuyor. Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme ile bu konuda açıklık getirilerek hem kiracı hem de ev sahiplerinin anlaşması sağlanıyor. İki taraf arasında yapılan bu sözleşmede dikkat edilmesi gereken en yeni hususlar hangileri bakılacak olursa belli başlı gelişmeler olduğu görülüyor. Kiralarda meydana gelmekte olan artışlar neticesinde ev sahipleri farklı gerekçeler…

Read more

Borçlunun Vefat Etmesi Durumunda Alacaklının Veraset İlamı Alması

Borçlunun Vefat Etmesi Durumunda Alacaklının Veraset İlamı Alması

İcra takibine başlanmış olduğu tarihte borçlu vefat ettiyse veraset ilamı alınıp adına bir icra takibi başlatılmış olması hali sürdürülememektedir. Takibin bu nedenle borçlunun mirasçılarına yöneltilmesi mümkün olmamaktaydı. Mirasçılara ya da terekeye yeni bir icra takibi başlatılması gerekmekteydi. Yargıtay ise vermiş olduğu 2014/3184 esas ve 2014/6108 sayılı kararı ile aynı dosyadan yani; ayrıca yeni bir icra takibi başlatılması gerekmeden takip olunabileceğine karar vermiştir. Alacaklı taraf, vefat etmiş olan borçlu aleyhine başlatılmış kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu mirasçıları, vefat etmiş olan…

Read more

İşçilik Alacaklarının Tahsili

İşçilik Alacaklarının Tahsili

Yargıtay, işçilik alacaklarının tahsili konulu kararında emsal bir karar vermiştir. 2018/8-1062 Esas, 28.09.2021 tarihli ve 2021/1095 sayılı kararında görüldüğü üzere davacının arızalı telefon hatlarının yenileri ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmediği görülmüştür. Bu telefon hattı ile davalı özel görüşmeler yapmıştır. Davalı iş verene ait olan ve kullanılması için davacıya verilmeyen telefon hattı, davalı işveren tarafından tespit edilene dek davacı tarafından kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durum doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğindedir.…

Read more

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Dolandırıcılık Suçuyla İlişkisi

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Dolandırıcılık Suçuyla İlişkisi

Başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak TCK’da suç olarak nitelendirilmiştir. TCK madde 245/1’de bu suçun cezası için ön görülen hapis cezası 3 yıldan 6 yıla dek olmakla birlikte beş bin güne dek adli para cezasıdır. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması dolandırıcılık ile ilişkili olup TCK’da bilişim sistemlerinin veya banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması başlığı altında düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca banka veya diğer kredi kurumlarının tahsil edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlama amacıyla…

Read more

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Avukatın vatandaşı hukuki konularda bilgilendirdiği hukuki danışmanlık hizmeti nedir merak edilmektedir. Şirketleri ya da kişileri hukuki konularda bilgilendiren avukatlar bu konuda danışmanlık vermiş sayılmaktadır. Söz konusu hukuki süreçte başından sonuna kadar atılması gereken adımlar hakkında bilgilendirme yapılır. Karşılaşılabilecek durumlar anlatılarak bunlar hakkında yapılması gerekenler üzerinde durulur. Hukuki bir durum ile karşı karşıyaysanız danışmanlık alarak olası durumları sağlıklı bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. Bu oldukça önemli bir adım olup kişiyi ciddi hak kayıplarına karşı koruyucu bir görev üstlenmektedir. Bu hizmetin yalnızca avukatlardan…

Read more

Ankara Şirket Avukatı

Ankara Şirket Avukatı

Şirket avukatları şirketin kuruluşundan itibaren gerçekleşen süreçteki dava ve işler için danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketlerin dahil olduğu her türlü uyuşmazlık ve davalar için Ankara şirket avukatı olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şirket içi ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi adına, TTK’ya göre belirtilen ticaret, kolektif, anonim, limited, komandit ve kooperatif şirketlerine mevzuatta tanımlanan şekilde danışmanlık vermekteyiz. Ankara ticaretin gerek nüfusu gerek konumu ile oldukça aktif olduğu illerden birisidir. Bu nedenle çok sayıda ticari uyuşmazlık ile karşılaşılmaktadır. Hukuki uyuşmazlıklar için ise mutlaka bir avukat…

Read more

Velayet Nedir?

Velayet Nedir?

Yasal olarak velayet anne ve babaya aittir. Reşit olmayan çocuğun velayeti kural olarak anne ve babaya ait olup; hakim gerekli gördüğü durumlarda vasi atayabilmektedir. Kısıtlı ergin bir çocuğun da vasi atanmadıkça velayeti anne ve babasına ait olmaktadır. Velayet nedir özellikle boşanma davalarında oldukça merak edilmektedir. Ekonomik ve sosyolojik olarak daha elverişli tarafa velayetin verildiği görülmekte olup oldukça ayrıntılı bir konudur. Çocuğun velayeti olamayan taraf ise velayet davası açarak bunu talep edebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre velayet çocuğun; Bakım…

Read more

Tapuya (Taşınmaza) Şerh Nasıl Konulur?

Tapuya (Taşınmaza) Şerh Nasıl Konulur?

Bir taşınmaza malik olan kişinin üçüncü kişilere karşı malı üzerinde haklarını korumak için taşınmazına şerh koyması yararlı olmaktadır. Bu sebeple tapuya şerh nasıl konulur merak edilmektedir. Kişilerin kendi menfaati için taşınmazına şerh koydurması oldukça yararlı olmaktadır. Şöyle ki şerh tapu sicile konulduğu takdirde malik için çeşitli hükümler doğurmaktadır. Çünkü tapu sicili alenilik ilkesine tabiidir. Yani bu durumda kişi tapu kütüğündeki sicili göstererek üçüncü kişilere karşı malın kendisinin olduğunu ileri sürebilir. Aynı zamanda bu maldan doğan hakları da saklı tutar. Bu…

Read more

Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçinin Hakları

Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçinin Hakları

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin hakları oldukça fazladır. Sanılanın aksine birçok şey talep edebilecek olan işçi aynı zamanda iş verenden kaynaklanan zararlarının da giderilmesini talep edebilmektedir. Gerek iş zorluğu gerekse meydana gelen iş ilişkileri neticesinde her gün işçiler istifa etmek zorunda kalıyor. Kanuni haklardan yararlanmak ise verdikleri emeklerin karşılığını almak için gerekiyor. Kıdem tazminatı bunlardan ilki olup mutlaka yararlanılması gereken kanuni haklardandır. En az bir yıl süre ile çalışma zorunluluğu aranan bu hak için çeşitli ayrıntılar bulunmaktadır. İşçinin çalıştığı süre…

Read more

İhtiyadi Tedbir Nedir?

İhtiyadi Tedbir Nedir?

Hukuki süreç esnasında menfaatlerin korunması amacıyla alınmakta olan ihtiyadi tedbir nedir merak edilmektedir. Uyuşmazlıklar kısa sürede çözülemeyebilmektedir. Bu sebeple dava konusu olan uyuşmazlık çözülene dek kişilerin menfaatlerinin zarara uğraması engellenmek istenmektedir. Geçici olarak hukuki menfaatlerin korunması için ise ihtiyadi tedbir alınmaktadır. Geçici hukuki korumalardan birisi olarak HMK’da nitenlendirilmiş bulunmaktadır. Hakkın elde edilmesinin engellenmesi konusunda oldukça etkili bir husustur. Dava sonuçlanana dek kişilerin hukuki durumunda meydana gelebilecek zararların engellenmesi adına uygulanır. Geçici nitelikte olmasına ek oldukça geniştir. Davanın devamı süresince geçerli…

Read more

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.