İdare Hukuku

İdare Hukuku, kamu hizmetlerinin işleyişini düzenleyen, kişilerin yetkilerini ve yükümlülüklerini inceleyen kamu hukuku dalıdır. Kamu yararının üst düzeye çıkarılmasını amaç edinen İdare Hukuku, kaynağını Anayasamızdan alıyor. İdare Hukuku alanında kamu gücünün üstünlüğü söz konusu olur. Özel hukuk dallarında olduğu gibi tarafların eşitliğinden bahsedilmez.

Hizmetlerimiz

İdare Hukuku alanında sizlere verdiğimiz hizmetlerden bir kısmını sıralayacak olursak;
  • İptal Davası,
  • Tam yargı davası,
  • İhalenin feshi davası,
  • Acele kamulaştırmadan doğan hak kaybının önlenmesi davası,
  • Düzenleyici işlemlerin iptali,
  • Kamulaştırmadan kaynaklanan zararın karşılanması için açılacak davalar,
  • İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
  • İdare tarafından kesilen para cezalarına karşı açılacak iptal davaları olarak bahsedebiliriz.
Bu davalar idare hukuki alanında en sık karşılaşılan davalardır. Bu noktada müvekkillerimize, deneyimli avukatlarımız sayesinde hiçbir zarara uğramadan haklarının yerine getirilmesini sağlıyoruz.

Dava Takipleri

Müvekkillerimizin memnuniyetini sağlamak ve işimizi özenle yerine getirmek amacıyla dava sürecini titizlikle ve özenle takip ediyoruz. Dava dilekçelerini, savunma dilekçelerini ve beyan dilekçelerini en kısa sürede hazırlayıp mahkemeye sunuyoruz. Böylelikle dava sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayıp en kısa sürede sonuç almayı hedefliyoruz.

İdari Yargıda Dava Nasıl Açılır

Kamu tarafından zarara uğramanız halinde duruma göre iptal davası veya tam yargı davası gündeme gelecektir. İki davanın bir arada açılabilmesi de mümkündür. Belgelerinizi bize ulaştırdığınız takdirde en kısa sürede dava dilekçesini hazırlayıp mahkeme veznesine sunuyoruz. Böylelikle hem iptal davasında hem de tam yargı davasında olası hak kaybını önlemiş oluyoruz.

Dilekçe Hazırlama İşlemi

Dava dilekçemizi mahkeme veznesine verdikten sonra davalı idarenin savunma dilekçesi için gerekli hazırlığı yapıyoruz. İkinci dilekçemizi de dava dilekçemizde olduğu gibi özenle ve titizlikle, hiçbir noktayı atlamadan, en ince ayrıntısını da anlatarak hazırlıyoruz. Çünkü idari yargıda dava süreci genel olarak dosya üzerinden ilerlemektedir. Bu nedenle dilekçelerin özenli ve titiz bir şekilde hazırlanmasının büyük bir önemi vardır. Tecrübelerimiz ve iş disiplinimiz sayesinde müvekkilimizin hakkını en iyi şekilde savunacak dilekçeyi hazırlıyoruz. Bu sayede hem müvekkillerimizin memnuniyetini sağlamış oluyoruz hem de dava sürecinin takibin özenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.