İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, özel hukuk dallarından birisidir. Borçlunun borcunu ödememesinden dolayı alacaklının kamu gücü yardımı sayesinde alacağına kavuşmasını sağlar. Alacaklı, alacağını borçludan para olarak alabileceği gibi borçlunun mallarını paraya çevirterek de alabilir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hükümler İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilmiştir. İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilmeyen konular hakkında ise genel hükümlere göre Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

İcra ve İflas Hukuku Üzerinde Hizmetlerimiz

İcra ve İflas Hukuku’nda verdiğimiz hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz:
  • İlamlı icra,
  • İlamsız icra,
  • Kambiyo senetlerinin takip edilmesi,
  • Borca itiraz davası,
  • İmzaya itiraz davası,
  • İtirazın iptali davası,
  • İtirazın geçici ve kesin kaldırılması,
  • İpotek alacağının paraya dönüştürülmesi,
işlemleri icra ve iflas hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerdir. İcra ve İflas Hukuku alanında tecrübeli kadromuz sayesinde dosya takibi konusunda gereken özeni gösteriyoruz. Müşteri memnuniyetini dikkate alarak işimizi yapıyoruz.

İcra Takip Süreci

Alacaklının elinde bir mahkeme ilamı yok ise bu durumda başvuracağı yol ilamsız icra olacaktır. Fakat elinde bir mahkeme ilamı olan alacaklı isterse ilamsız icraya da başvurabilir. Evraklarınızı ve belgelerinizi icra dairesine götürerek ilamsız icra takibi sürecini başlatıyoruz. İşlerin kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli dikkat ve özeni gösteriyoruz. Borçlunun vereceği karşılığa göre sizi en kısa sürede bilgilendiriyoruz. Tüm işlemlerden haberdar olmanız için sürekli iletişim halinde oluyoruz.

Dava Süreci

Borçlu, alacaklının takibine karşı 7 gün içerisinde itiraz ederse alacaklı itirazın iptali davası açabilir. Borçlu itiraz ettiği takdirde en kısa sürede dava dilekçesini hazırlayıp mahkemeye sunuyoruz.
WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.