Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Ankara boşanma avukatı boşanmak isteyen çiftler için hizmet verir. Bu aşamada boşanma davası nasıl açılır sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken ilk konu dilekçeyi hazırlamaktır. Bir hak talebinde bulunurken, yasaların öngördüğü koşullara dikkat etmeniz önemlidir. Öncelikle, hangi bölge mahkemesine başvurduğunuzu belirtmeniz gerekir. Ardından davacı ve davalının ad ve soyadını, T.C. kimlik numarasını ve adresini belirtmelisiniz. Sonrasında ise açıklamaya boşanma nedenini ve işlemlerin nasıl olduğunu yazmalısınız. Bu açıdan boşanma dilekçesini kronolojik sıraya göre yazmak…

Read more

Sincan İş Davası Avukatları

Sincan İş Davası Avukatları

İş davası avukatı, çalışanlar ve işverenler arasındaki iş uyuşmazlıklarını çözerken danışılması gereken bir iş hukuku avukatıdır. İş avukatı, çalışanların iş uyuşmazlıklarını çözmelerine ve sözleşmeler yapmalarına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Bu nedenle iş avukatlarına büyük sorumluluk düşmektedir. İşçilerin haklarını kaybetmemesi için iş avukatının işçi hakları konusunda uzmanlaşmış bir avukat olması gerekir. İş hukuku avukatın temsilinin çok önemli olduğu alanlardan biridir. Bir iş davası avukatı, çalışanların işverenlerle olan anlaşmazlıkları çözmelerine ve çalışmaları için ödeme almaları için tavsiyede bulunur. Bunun…

Read more

Etimesgut Boşanma Davası Ücretleri

Etimesgut Boşanma Davası Ücretleri

Boşanma davası ücretleri, birçok kişinin boşanma aşamasında merak ettiği sorulardan biridir. Özellikle boşanmak isteyen kişiler boşanmanın masraflarını kim öder sorusunu da merak eder. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Bundan dolayı dava masrafları da davanın türüne göre değişir. Her iki dava türü de benzer süreçlere sahip olsa da aralarında büyük farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, sürecin maliyetlerinin farklılaşmasına neden olan unsurlardır. Boşanma durumunda mal paylaşımından velayete, nafakadan tazminata kadar birçok soru gündeme gelmektedir. Boşanma davalarında haklarınızı korumak…

Read more

Ankara İş Davası Avukatları

Ankara İş Davası Avukatları

İş hukuku alanında görev alan iş davası avukatı, işçi ve şirket avukatı olmak üzere ikiye ayrılır. İş avukatı, iş hukuku bilgisine sahip, işçi hakları savunucusu ve iş hukuku alanında deneyim sahibi bir avukattır. Genel olarak, işçiler haklarının ne olduğunu ve istifa etmeleri veya işten çıkarılmaları durumunda ne gibi yasal seçeneklere sahip olduklarını bilmezler. Bu aşamada iş avukatları, çalışanı kendisine karşılık gelen hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirir. Bu doğrultuda gerektiğinde çalışana hukuki destek sunulur. Şirket avukatları da şirketlere danışmanlık yapmaktadır. Örneğin,…

Read more

boşanma avukatı

2021 Sincan Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Sincan boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için merak edilen bir konudur. Taraflar arasında herhangi bir konuda sulh yoluyla açılan davaya çekişmeli boşanma davası denir. Çekişmeli boşanma davalarında her iki tarafça imzalanan sözleşmenin hukuki destek olmaksızın hazırlanması oldukça zordur. Çocukların nafaka, tazminat ve velayeti gibi konularda sözleşmede yer alan kararların gerekliliklere uygun olması çok önemlidir. Özellikle hâkimin çocukların menfaatini ilgilendiren konuları ve kamu menfaati gibi ilkeleri ele alması çok önemlidir. Sözleşmenin hükümleri ilgili prosedüre karşılık gelir. 2021 yılı asgari ücret oranına…

Read more

boşanma davası ücreti

Boşanma Davasında Avukat Ücretlerini Kim Öder?

Etimesgut boşanma avukatı ücretleri, boşanma davalarının açılması ve tamamlanması için ödenmesi gereken ücretler ve dava harçları gibi birçok ücret vardır. Bu açıdan dava açmaya karar veren veya eşi boşanma davası açan kişiler, avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını merak eder. Boşanma avukatları, boşanma davalarınızı hukuken savunurken belli bir ücret karşılığında hizmet veren avukatınızdır. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları için ücret belirlemede farklılıklar olabilir. Mahkeme işlemlerinin yüksek taleplerinin de ücretler üzerinde etkisi vardır. Çekişmeli davalarda ücret daha yüksek olabilirken, anlaşmalı boşanma davalarında…

Read more

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

İş sözleşmelerine dayalı davalar, işçi ve yönetim arasında işçi alacakları nedeniyle adet hukuki uyuşmazlık akla gelebilmektedir. Ancak iş davaları sadece çalışanlar ve işverenler arasındaki uyuşmazlıklar değildir ve yasal işlemler her zaman zorunlu değildir. Çalışanları yasal olarak korumak, emek-yönetim ilişkilerinin kapsamını belirlemek, yasal zemin oluşturmak ve toplumsal barışı sağlayacak yasal mekanizmalar oluşturmak için iş hukuku işçiyi korumaya yönelik yapı ile dizayn edilmiştir. İş Sözleşmesi Nedir? İş hukuku işçiyi tanımlarken iş sözleşmesine dayalı işten bahseder ve iş sözleşmesinin işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi şekillendirdiğine işaret eder. Bu nedenle, iki…

Read more

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı gibi, ihbar tazminatı da çalışanın işten ayrıldığında toplam maaşından ödenir. Çalışanların yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakları da toplam maaşa dahildir. İşçilerin yol yardımı veya gıda yardımı alması, ayni veya nakdi olması fark etmez. Bu amaçla örneğin çalışanın yemek ücreti ödemesi ve yemek kartı verilmesi yemek işyerinden ayrılıp ayrılmadığına bakılmaksızın tazminat hesabına işlenir. Ayrıca ihbar tazminatı için gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. İhbar Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı sadece çalışanın değil, işverenin de zaman zaman hakkıdır.…

Read more

Hizmet Tespit Davası Nedir

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Prensip olarak, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması yasaktır. Sigorta, çalışanlar için bir sosyal güvenlik olduğundan, yasa koyucu bu konuda refah devleti ilkesinin gereği olarak işverenin istismar olasılığını önleme yükümlülüğü getirmekte ve uygunsuzluk durumunda bazı yaptırımlar getirmektedir. İşverenler kurallara uyar. Bununla birlikte, uygulamasında sigortasız çalışan çalıştırılabilir veya çeşitli nedenlerle sigortalı olduklarını tam olarak açıklayamayabilirler. İşçiler, çalışmaları sırasında bu duruma itiraz edemezler ve işten ayrıldıktan sonra reasürans ile yatırılmalarını sağlamak için dava açabilirler. Bu dava bir hizmet tespiti davasıdır. Hizmet tespit davaları, sigorta ihbarı ve prim ödemesi yapılmadan işe alınan…

Read more

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası, ihtilaflı davanın bulunduğu yerdeki yerel mahkemenin sorumluluğundadır. Diğer bir deyişle maddi veya manevi tazminat davalarına konu olan davaları her yerde açılamaz. Davanın konusu ile ilgili hasar kanıtı için mahkemeye başvurmak gerekir. Maddi yardım söz konusu olduğunda, zararın tazmin edilmesi için zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Bu itibarla, maddi zarar durumunda zarar tespit edilebilmesine rağmen, tazminat miktarının tespiti daha kolay olup, miktarın miktarı net olarak tespit edilememektedir. Manevi tazminat durumunda, kişiye verilen psikolojik zararın tespiti için bilirkişi raporu alınabilir. Manevi zarar meydana gelirse, tanıkların varlığı davanın…

Read more

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.