İşe İade Davası

İşe iade davası açabilmek için işçinin haksız sebeplerle işten atılmış olması gerekir. Ülkemizde herkes
çalışma hakkına sahiptir. Bu durumu sekteye uğratacak herhangi bir sebep ile karşılaşıldığında Türkiye
Cumhuriyeti’nde İş Mahkemeleri bünyesinde dava açılabilir.
İş sözleşmeleri işveren ve işçi arasında imza edilir. Bir sözleşmenin varlığı her iki tarafa da bazı
yükümlülükler yükler. Söz konusu kanunlarda bir işçinin işten hangi şartlarda çıkarılabileceği net ve
açıktır. Şayet işveren bu şartlar dışında iş akdini sonlandırıyorsa işçi, işe iade dava dilekçesi verebilir.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, herhangi bir sebeple iş akdi sonlandırılmış işçinin, bu işlemin hatalı olduğu
düşüncesiyle açmış olduğu bir iptal davasıdır. İşçi taraf, bu dava ile işe iadesini talep eder ve işe geri
dönmek ister. Normal şartlarda işveren istediği kişi ile çalışma özgürlüğüne sahiptir. Ancak işten
çıkarmanın da makul ve mantıklı sebeplere dayanması gerekir. İşçinin mağdur olmaması adına bu
önemlidir.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İş yerinden çıkartılan kişilerim işe iade davası açabilmesi için bazı şartların oluşması gerekir. En başta
geçersiz bir sözleşme fesih sebebi bulunmalıdır. Bu sebebi işveren ileri sürerken işçi itiraz eder. İşe
iade davalarında ise işten çıkarılma sebebinin haklı olup olmadığına hâkim karar verir. İşe iade davası
açabilmek için gereken diğer şartlar şunlardır:
Söz konusu iş yerinde en az 6 ay çalışıyor olmak,
İş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması,
İşveren ve işçi arasında süresi kesin olmayan bir iş sözleşmesinin bulunması,
İşletme çalışan ve idare kadrosunda yer alan kişilerden olmamak.
İşveren işçisinden memnun değilse, örneğin, sık sık geç kalıyor, sürekli problem çıkartıyorsa işten çıkarma yapabilir. Açılan davada söz konusu sebeplerin geçerliliğine hâkim karar verecektir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşten haksız olarak çıkarıldığını düşünen kişiler ilk etapta arabuluculuk girişiminde bulunmalıdır. Bu bir
zorunluluktur, arabulucuya başvurmadan İş Mahkemelerinde dava açmak usulen yanlıştır ve dava
reddolunur. İşe iade davası açabilmek için önce arabuluculuk kurumuna başvurmak gerekir. Daha
sonrasında dava süreci başlatılabilir. Bulunulan yerde İş Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri
görevlidir.

İşe İade Davası için Avukat Tutmak Gerekir mi?

Hayır, normal şartlarda Türk Hukuku’nda avukat ile temsil edilme zorunluluğu yoktur. Elbette yine de
bir avukatın rehberliğinde hareket etmek mağduriyetlerin önüne geçebilir. Hukukta bazı hak
düşürücü süreler bulunur örneğin, işten çıkarıldığı tarafına tebliğ edilen kişi 30 gün içerisinde
arabulucuya başvurmalıdır. Uzlaşma sağlanamazsa son tutanak tarihi ile birlikte iki hafta içinde İş
Mahkemelerine işe iade davası açılabilir. Altını çizerek belirtelim, her zaman için bir avukat desteği
süreci lehe çevir ve olumlu şekilde sonuçlandırabilir.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.