Yargı alanında önemli değişiklikleri içeren 7. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi.

 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çeşitli suçların cezalarının artırılması, icra işlemlerinde hakim kararının zorunlu hale getirilmesi gibi maddeler içermektedir.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle ilgili cezalar artırıldı

Göçmen kaçakçılığı suçu için de cezalar yükseltildi. Uyuşturucu maddesi imal ve ticareti suçlamasıyla görevlendirilen gizli soruşturmacılar, hâkim tarafından ses veya görüntü kaydı yapmak için izin alabilecekler. Ayrıca, el konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin bir rapor alındıktan sonra, sulh ceza hâkimliği tarafından müsadere ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek.

Konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi gibi yenilikler getirildi. Ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alındı.

Yasanın diğer düzenlemeleri

Avukatların büro kurma giderlerinin finanse edilmesini sağlayacak bir düzenleme ve kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Ticari davalarda arabuluculuk süreci ve son tutanak hakkında bilgilendirme de yasa kapsamında.

Bu değişikliklerle, Türkiye’deki yargı sistemine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.