Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminat Alma Şartları

İşçinin işten ayrılma neticesinde merak ettiği konulardan birisidir de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı nedir kısaca açıklayacak olursak işçinin çalıştığı sürede kazanmış olduğu kıdeme karşılık olarak ödenen tazminat olduğunu söyleyebiliriz. İşçinin bir iş yerinde düzenli çalışmış olduğu süre karşılığında hesaplanır. Talep edilebilmesi için belirli şartlar ve durumlar bulunmaktadır. Zaman aşımı süresi kıdem tazminatı alacaklar tarafından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Çünkü bu tazminat zaman aşımı süresince talep edilebilir. İş sözleşmesini fesih eden işçi bu fesihten itibaren 5 yıl süresince alacağını talep edebilir. Bu beş yıl içerisinde iş davası açarak kıdem tazminatını talep etmediği takdirde açamamaktadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işinin aldığı son ücrete ek bazı giderler de eklenerek hesaplanır. Yol, sosyal yardım, yemek ve benzeri haklar düşünülür ve brüt ücret üzerinden bir hesaplama yapılarak ödenir.

İşçinin Kıdem Tazminatı Almasının Şartları

İşçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için belirli şartlar aranmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi olması zorunluluğudur. Kanunun koyucu bazı meslek grupları veya çalışanları işçi olarak belirtmemiştir. Bunlar aşağıdaki şekilde sayılabilir;

 • Deniz taşıma işi çalışanları
 • Hava taşıma işi çalışanları
 • Bir ailenin iyeleri ve 3. Derece dahil olmak üzere 3. Dereceye kadar hısımlar arasında dışarıdan kimsenin katılmamış olduğu şekilde evlerde ve el sanatlarının yapıldığı iş çalışanları
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla alakalı olarak her çeşit yapı işleri
 • Ev hizmeti yapmakta olanlar
 • Çırak
 • Sporcular
 • Rehabilitasyon görevlileri
 • Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu 2. Maddesinde belirtilen 3 kişinin çalıştığı iş yeri çalışanları

İşçinin kıdem tazminatı alma şartları arasında çalışma süresine dair hükümler bulunmaktadır. Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için en az 1 yıl süre ile çalışmış olması şartı bulunur. Haklı fesih olması da bir diğer şart olup aksi halde işçin kıdem tazminatı alamamaktadır.

Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alınmaya Hak Kazanılır?

İş sözleşmesini haklı bir şekilde fesheden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Eğer iş veren haklı bir sebeple iş sözleşmesini feshettiyse kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Haklı fesih halleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir;

 • İş sözleşmesinde işin konusu olan ve niteliğine bağlı bir sebeple işçinin sağlığı için tehlikeli oluyorsa haklı bir fesih olduğundan bahsedilebilir. Bunun ispatı için devlet veya üniversite hastanelerinden sağlık raporu alınması gerekmektedir.
 • İşçinin, iş verenden alacağını alamadığı takdirde sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda haklı fesihten söz edileceği için kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu duruma ek olarak ödenmemesi değil; sürekli geç ödenmesi halinde de aynı şekilde kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
 • İşçinin işveren tarafından tehdit, hakaret, mobbing, cinsel taciz gibi aleyhine suç işlemesi halinde de kıdem tazminatı almaya hak kazanılır.
 • Hangi hallerde kıdem tazminatı almaya hak kazanılır bakılacak olursa bir diğeri askerliktir.
 • İş koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı takdirde haklı fesih yapılabilir.
WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.