Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

İnternet siteleri ve çeşitli uygulamalar kişisel verileri işlemek üzere bilgilerimize ulaşmaktadır. Bu bilgilerin korunması ise internet dolandırıcıları ve daha birçok tehdit bakımından oldukça önemlidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir bu sebeple anlamak oldukça önemlidir. Kişisel veriler usulüne uygun şekilde işlenip işlenmediği bu sayede anlaşılabilir. Özellikle şirketlerin verilerinin sızdırılması büyük sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple KVKK da denilen Kişisel Verilen Korunması Kanunu gereklerini bilmek gerekir. Özellikle COVİD-19 kapsamında verilerin işlenmesi birçok insanın aklında soru işareti oluşturmaktadır. Çalışanların, Kişisel verilerinizin kullanıldığı ya da risk altında olduğunu düşündüğünüz takdirde bir avukat ile iletişim kurarak en sağlıklı bilgiye ulaşabilir; kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

Aydınlatma Metni Nasıl Olmalıdır?

Kişilerin verilerinin alınıp işlendiğine dair bilgi vermek veri sorumlularının yükümlülüğüdür. Bu sebeple kişiyi bilgilendiren bir ileti yayınlamaktadırlar. Kişinin bu iletiyi onaylaması ardından rızasını verdiği kabul edilir. KVKK gereğince aydınlatma metni nasıl olmalıdır dikkat etmek gereklidir. Aksi halde suiistimal edilebilecek maddelere yer verilip verilmediği anlaşılmayabilir. Aydınlatma metninde yer verilecek hususlar kanunda belirtilmiştir. KVKK’nın onuncu maddesinde sayılan bu bilgiler şu şekilde sayılabilir;

  • Veri sorumlusu veya temsilcisinin kimliği
  • Alınmakta olan kişisel verilerin hangi amaç ile işlenecek olduğu
  • İşlenen veri kategorileri
  • Kişisel verilerin aktarılıp aktarılmayacağı; aktarılacak ise hangi amaçla gerçekleştirileceği
  • Kişisel verilen toplanma yöntemi ve hukuki dayanağı
  • Kişinin bu konuda hakları

Aydınlatma metninin gönderilmesi verilerin işlenebilmesi için gereklidir. Onaylanmadığı takdirde işlenmemesi gerekir. Hangi dilde sunulması gerektiği ise kanunda belirtilmemiştir. Anlatımı kişiyi yanıltıcı şekilde olmamalı; anlaşılır olması gerekmektedir. Kişinin tam ve yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek şekilde algılayabileceği şekilde yazılmalı, sunulmalıdır. Aydınlatmanın anlaşılırlığı açısından ülkemizde Türkçe sunulması tavsiye edilmektedir.

Veri Sorumlusu Yükümlülükleri

Veri sorumlusu, ilgili kanal aracılığı ile kişilerin bilgilerinin işlenmesinden görevlidir. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında çeşitli yükümlülükleri bulunur. Veri sorumlusu yükümlülükleri arasında ilk ve en önemli madde kişiyi aydınlatmasıdır. Kişiyi aydınlatma yükümlülüğünü makul bir süre içerisinde gerçekleştirmelidir. En geç kişiden alınacak verilerin işlenmesi konusunda aktarımın yapılması sırasında aydınlatması gerektiği kabul edilir. Bir diğer en önemli yükümlülüğü ise bu verilen korunmasını sağlamaktır. Hukuka aykırı olarak işlenmesinin önüne geçmesi gerekir. Ayrıca yine hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemelidir. Bu sebeple güvenlik önlemlerine yer vermesi gerekir. Bu bilgilere ulaşılması ve işlenmesini engellemek amacı ile her türden idari, teknik ve fiziki tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta bilgilerin işlenme sebebinin ortadan kalkması sonrasıdır. Bilgilerin işlenmesi için herhangi bir sebep kalmadığı takdirde kişilerin talebi veya resen bilgileri silmekle yükümlüdür. Anonim hale getirebilir ya da yok edebilir. Kişilerin taleplerini mutlaka yanıtlamalı ve kurul kararlarını eyleme geçirmelidir. Ayrıca verileri işlemeden önce mutlaka Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmalıdır.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.