Tazminatsız İşten Çıkarma Şartları

Tazminatsız işten çıkarma şartları, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. İş kanununa göre işçiler, işverenleri tarafından işten çıkarılmaları halinde tazminat ödemekle yükümlüdürler. Tazminat sayılan bu para bazı durumlarda ödenememektedir. İşveren haklıysa ve işçi yasal olarak izin verilmeyen bir şey yaparsa tazminatsız işten çıkarılır. Bir çalışanın işten çıkarılması durumunda, yıllık kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı vardır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda açıklanan işverenin işten çıkarılmasının gerekçeleri düşünüldüğünde bu mümkün görünmektedir. İyi ahlaka ve iyi niyete göre hareket etmeyen, farklı davranan ve bazı hususlar dışında kabul edilemez bir şekilde işten çıkarılan çalışanlar ihbarsız istifa etme hakkına sahiptir.

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alamaz?

İşçi hangi hallerde kıdem tazminatı alamaz sorusu işten çıkarılan kişilerin merak ettiği bir sorudur. Çalışanlar, iş ilişkileri süresince işverenlerine karşı dürüst olmayan davranışlardan kaçınmalıdır. Dürüst olmayan davranış durumunda, işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Çalışan sadakat yükümlülüğü, işverenin işte ve işyerindeki menfaatlerini korumayı ve işvereni incitici veya tehlikeye sokan eylemlerden kaçınmayı taahhüt eder. İşçinin hastalanması, isteği veya iyi bir yaşam sürmesi nedeniyle çalışamaz duruma gelmesi, art arda üç gün devamsızlık yapması veya işverenin ayda beş iş günü iş akdini feshetmesi halinde kıdem tazminatı ödenmez. İşçi, sözleşmenin temel noktalarından biri için gerekli niteliklere veya şartlara sahip olduğunu iddia ederse veya yanlış beyan veya sözler işvereni yanıltırsa, işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Bir çalışanın kendi isteği veya ihmali nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye atması veya işverene ait olsun veya olmasın iş makinelerine, sistemlerine veya diğer nesnelere ücretsiz olarak zarar vermesi durumunda, işverenin iş sözleşmesini feshetmesine izin verir ve çalışanın kıdem tazminatı alma hakkı yoktur.

Tazminatsız İşten Çıkarma Şartları Nelerdir?

Tazminatsız işten çıkarma şartları nelerdir sorusunun birçok yanıtı vardır. Bu açıdan çalışanın, faaliyetin başlangıcında nitelikleri ve deneyimi hakkında yanlış bilgi verdiği kanıtlanırsa tazminat alamaz. Bunun yanı sıra aşağıdaki şartlar da tazminatsız işten çıkarmaya neden olur:

 • Çalışanların işverenlere, ailelere, çalışanlara yönelik hakaret veya suiistimalleri
 • İşyerinde çalışanların diğer çalışanlara cinsel tacizde bulunması
 • Çalışan ile işveren, ailesi veya diğer çalışanlar arasında alay veya iş yeri kavgası
 • Sarhoş olup işe gelmek veya benzer veya benzer nitelikteki uyuşturucuları tüketmek
 • Çalışan aracılığıyla işverenin güvenini utandıran veya suistimal eden davranışlar sergilemesi
 • Çalışanın işyerinde hırsızlık yapması
 • Mesleki sır olarak kabul edilebilecek bilgilerin işverenden başkalarına veya benzeri durumlara açıklanması
 • Çalışanın, işyerinde işlenen bir suçtan dolayı 7 gün ve üzeri hapis cezasına çarptırılırsa
 • Çalışanın işveren veya amirin izni olmaksızın bir ay içinde iki ardışık izin gününden sonra işe gelmemesi
 • Çalışanın izinsiz olarak ayda üç iş günü çalışmaması
 • Kötü veya kusurlu bir iş veya işlemden haberdar edilmesine rağmen sürekli olarak başarısız olması
 • Çalışanın ihmali nedeniyle şirket malına verilen zararın 30 günlük ücreti aşması
WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.