Ceza Davalarında Hakaret Tehdit

Ceza davalarında hakaret tehdit basit ve nitelikli olarak ikiye ayrılmaktadır. Şahsın şerefine karşı işlenmekte olan bir suç olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hakaret ve tehdit suçu TCK’nın 125. Maddesinde açıklanmıştır. Daha iyi anlaşılması adına 125/1 fıkrasında bir kişiye şerefi, onuru ve saygınlığını rencide edecek fiilleri isnat etmek ya da olguları kastetmek suretiyle kişinin saygınlığına saldıran kişi üç aydan iki yıla dek hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Adli para cezası da hükmedilebilmek ile birlikte bu fıkrada belirtilen cezalar suçun basit nitelikli hali için öngörülmüştür. Yani bir kişinin onuruna karşı çeşitli hakaretler etmek veya saygınlığına saldıran olgularda bulunup; onuruna karşı rencide edici fiileri isnat ederek birtakım sözler söylemek hakaret suçunun basit halini oluşturmaktadır. Bu durumda belirtilen ceza hükümleri uygulanır. İlgili kanunun diğer fıkralarında ise daha fazla cezayı gerektiren haller belirtilmiştir.

Ceza Davalarında Hakaret Tehdit Suçu Cezası

Ceza davalarında hakaret tehdit suçu cezası işlemlerinde basit nitelikte işlenen ve 125. madde 1. fıkrasında belirtilen hali ile üç aydan iki yıla hapis cezası veya adli para cezasına hükmedildiği görülmektedir. İlgilini kanunun 125. maddesinin 3. fıkrasında ise hakaret suçu için nitelikli hali ve cezasına yer verildiği görülmektedir;

  • Kamu görevlisine karşı kamu görevinden dolayı
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerinden açıklanmasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı ve kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde

Suçun cezası için öngörülen alt sınırın bir yıldan daha az olmayacağı ön görülmüştür. Hakaretin alenen işlenmesi ise TCK’nin 125/4’de düzenlenmiş olmakla birlikte kurul halinde çalışan kamu çalışanları için görevinden dolayı hakaret etme suçunun cezası belirtilmiştir. Bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanacağı vurgulanmaktadır. Hakaret suçunda mutlaka öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde şikayette bulunmak gerekir. Belirtilen altı aylık süre hak düşürücü olarak nitelendirilmiştir.

Ceza Davalarında Tehdit Suçu

Ceza davalarında tehdit suçu iki şekilde ele alınabilmektedir. Sadece mala yönelik işlenen tehdit suçunda şikayet süresi 6 ay olarak belirtilmiştir. Bu türde tehdit suçunun şikayete bağlı olduğu ve basit nitelikte olduğu belirtilmiştir. Yaşam hakkını tehdit eden basit hali de dahil olmak üzere TCK’da belirtilen nitelikli halleri şikayete bağlı suçlar kategorisinde bulunmamaktadır. Bu suçta önemli olan gerçekleşmesi halinde kişiyi ağır bir zarara uğratacak olan fiilin mağdura gerçekleşecek gibi gösterilmesi gerekir. Aynı zamanda tehdidin oluşabilmesi için kişinin hareket etme, karar verme gibi özgürlüklerini kısıtlayıcı nitelikte olması gerekir. Kişinin iç huzurunu bozucu nitelikte bulunması tehdit suçunun unsurlarından birini oluşturur. İki şekilde işlenebilmektedir. İlk hali failin doğrudan mağdura söylemek suretiyle tehdit fiilini gerçekleştirmesidir. İkinci şekli ise mağdura söz konusu tehdidi iletebilecek bir kişiye söz konusu isnatlarda bulunması yoluyla gerçekleştirilir.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.