Tapuya (Taşınmaza) Şerh Nasıl Konulur?

Bir taşınmaza malik olan kişinin üçüncü kişilere karşı malı üzerinde haklarını korumak için taşınmazına şerh koyması yararlı olmaktadır. Bu sebeple tapuya şerh nasıl konulur merak edilmektedir. Kişilerin kendi menfaati için taşınmazına şerh koydurması oldukça yararlı olmaktadır. Şöyle ki şerh tapu sicile konulduğu takdirde malik için çeşitli hükümler doğurmaktadır. Çünkü tapu sicili alenilik ilkesine tabiidir. Yani bu durumda kişi tapu kütüğündeki sicili göstererek üçüncü kişilere karşı malın kendisinin olduğunu ileri sürebilir. Aynı zamanda bu maldan doğan hakları da saklı tutar. Bu şerh sayesinde malın aitliği sadece sözleşmenin taraflarına karşı değil; herkese karşı ileri sürülebilmektedir. Kişinin mülkiyet haklarını kısıtlayan kişilere karşı ileri sürülebilir. Bu kısıtla faaliyeti hukuki olarak şerh ile engellenebilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise çeşitli belgeler toplanarak ilgili taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aile Konutuna Nasıl Şerh Konur?

Eşlerin bir arada yaşamakta olduğu yere aile konutu denmektedir. Bu konutu eşlerden birinin habersizce elden çıkarmaması adına ise kanunda bir düzenleme getirilmiştir. Habersizce gerçekleştirilmesinin veya izinsiz bir şekilde yapılmasının önüne geçilmek için aile konutuna şerh konulmaktadır. Tapuya şerh özellikle boşanma öncesinde çeşitli sorunların gerçekleşmesinin önüne geçmektedir. Örneğin eşler boşanacakları takdirde birbirinden mal kaçırmak adına çeşitli mal satım işlemleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Aile konutuna şerh konarak eşlerin hak kaybına uğramasının önüne geçilmektedir. Bu sayede eşler birbirinden habersiz veya izinsiz olarak aile konutunu elden çıkaramamaktadır. Bu işlem Tapu Sicil Müdürlüğü’nden yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra taşınmaz ile ilgili bir dava sırasından hakimden de işlemi gerçekleştirmesi talep edilebilmektedir.

Tapuya Şerh Koymak İçin İstenen Belgeler

Şerh bildirim anlamına gelmekte olup; kısıtlayıcı nitelikte olabilmektedir. Malikin mal üzerinde satış işlemini kısıtlayıcı şekilde olabilmektedir. Tapuya şerh koymak 5 yıl süresince mümkündür. Bu sürenin ardından yenileme işleminin tapılması gerekmektedir. Kişisel hakların şerhini gerçekleştirmek için istenen belgeler ise şu şekildedir;

  • Geri alım hakkı, bağışlayana dönüş hakkı ve rehin işlemi sırasında serbest dereceden istifade hakları için resmi bir senet
  • Satış akdinden bağımsız bir şekilde yapılmış olan geri alım hakkı, bağış sözleşmesinden ayrı olarak yapılmış olan rücu hakkı ve rehin hakkından bağımsız olarak yapılmış olan serbest derecede in istifade için noter tarafından düzenlenmiş sözleşme
  • Alımdan, satış vaadi, sözleşmeden doğan ön alım ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme
  • Kira ve hasılat kirası için akit istenmektedir.

Aile konutuna tapuda şerhi koydurmak için ise aşağıdaki belgelerin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sayede eşler birbirinden rızasız sarış işlemi gerçekleştirmemektedir;

  • Talep dilekçesi
  • Gayrimenkulün aile konutu olduğunu ispatlayan ve muhtarlıktan alınan belge
  • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
  • Evlilik cüzdanı
WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.