İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları başında işyerinde iş güvenliği ilk şarttır. İş Kanunu’nun 18. maddesine göre 30
ve daha fazla çalışanı olan şirketlerde iş güvencesi bulunmaktadır. Bu rakam, işverenin aynı
bölümündeki tüm işleri içerir. Alt işveren olarak da bilinen alt işverenler, işyerinde aktif ise asıl
işverenin çalışan sayısı ve alt işverenin çalışan sayısı ayrı ayrı değerlendirilir. İşveren, işyerini iş
güvencesi kapsamı dışında bırakacak şekilde açıkça alt işverenlik ilişkisi kurmuşsa ve çalışan sayısı
eksik tahmin ediliyorsa, işyeri, asıl işveren ve alt işveren ile ilgili işçi sayısı birlikte değerlendirilir.
İşyerinde çalışan sayısı ile ilgili şartlar sağlansa dahi, çalışanların iş güvencesinden yararlanabilmeleri
için altı aylık çalışma yaşı şartını sağlamış olmaları ve iş sözleşmesinin süresiz olması şarttır. 6 aylık
süre hesaplanırken aynı işverenin tüm işyerlerindeki çalışma saatleri dikkate alınacaktır. Ancak bir
istisna vardır. Yeraltı işçilerinin 6 ay hizmet vermesine gerek yoktur. İşveren vekili veya yardımcısı iş
güvencesinden yararlanamaz ve işe iade davası açamaz.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, uzun süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçinin, iş sözleşmesinin
hükümsüzlüğü nedeniyle kendisine tanınan iş güvencesini kullanarak işe iade başvurusunda
bulunması işlemidir. İşçinin açtığı işe iade davası, işçinin haklı bir sebep olmaksızın iş ilişkisinin sona
erdirilmesi ve işe iadenin teyidi için başvurması anlamına gelir. İşe iade davasında davacı; iş
sözleşmesi feshedilen işçi işe iade sürecinde davalı ise, iş sözleşmesini fesheden işverendir. İşe iade
davası ancak işten çıkarılan çalışanlar tarafından açılabilir ve işverenler bu tür davalar açamaz.
Tazminat davası açılabilmesi için kanundaki şartların yerine getirilmesi gerekir.

İşe İade Davası ve Fesih Bildirimi

İşe iade davası, fesih ihbarının tebliğinden itibaren bir ay içinde çalışana yapılmalıdır. Fesih bildirimi
yazılı olmalı ve iş sözleşmesinin soyut bir neden olmaksızın neden feshedildiğini açıkça belirtmelidir.
Bildirimdeki bu resmi gerekliliklere uyulmaması, geçersiz fesih ile sonuçlanabilir ve çalışanlar işe iade
edilebilir. İşe iade davası fesih bildirimi, çalışanın davranışına veya performansına dayalı olsa bile,
çalışanın savunmasının önceden alınması gerekir, aksi takdirde fesih geçersiz olacaktır.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.