İşçilik Alacaklarının Tahsili

Yargıtay, işçilik alacaklarının tahsili konulu kararında emsal bir karar vermiştir. 2018/8-1062 Esas, 28.09.2021 tarihli ve 2021/1095 sayılı kararında görüldüğü üzere davacının arızalı telefon hatlarının yenileri ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmediği görülmüştür. Bu telefon hattı ile davalı özel görüşmeler yapmıştır. Davalı iş verene ait olan ve kullanılması için davacıya verilmeyen telefon hattı, davalı işveren tarafından tespit edilene dek davacı tarafından kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durum doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğindedir. Bu nedenle davalı tarafından iş sözleşmesinin haklı neden ile feshedildiğinin kabulü konusunda istemde bulunulmuştur.

İşçilik Alacaklarının Tahsili Davası

İşçilik alacaklarının tahsili davası olarak bu durumda doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranışta bulunulduğu görülmektedir. Davacının davalı işverenin izni olmadan makineye takılı telefon hattını alıp kullanması bunun sebebi olarak gösterilmektedir. Görüşme yapılan kişilerin akrabaları olduğu anlaşılmakla birlikte doğruluğa uymadığı gözlemlenmiştir.
Kıdem ve ihbar tazminatı için ise işverenin haklı nedenle feshi nedeniyle karar verilmesine lüzum görülmemiştir. Davacı tarafın davalı işverenin herhangi bir izni olmadan makineye takılı bulunan telefon hattını alıp kullanmış olduğu görülmektedir. Bu durum tespit edilmiş olmakla birlikte kişinin herhangi bir şekilde bu durumu paylaşmadığı; olay anlaşılana dek gizli tuttuğu görülmektedir. Davacı bu noktada doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırı bir davranış sergilemiştir. Bu durum işveren tarafından iş akdinin haklı feshine gerekçe oluşturmaktadır. Aynı zamanda işyerinde çalışan işçiler tarafından imzalanmış olan olay tespit tutanağında görülüğü üzere arızalı telefon hatlarının değiştirilmesi için yeni telefon hatları davacıya teslim edilmiştir. Fakat işlemden sonra davacı bunlardan birini iade etmemiş; kullanarak 1.000 TL ödeme yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle işveren zarara uğramış bulunmaktadır.

İşçilik Alacaklarının Tahsili Nasıl Yapılır

Bu durumda iş akdinin son bulması neticesinde talep aracılığı ile gerçekleştirildiği görülür. Örnek davada ise kişinin bunu talep edebilmesi için iş akdinin kendisine karşı haksız bir nedenle sonlandırılmamış olması sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını tahsil edemediği görülmektedir.

 

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.