Borçlunun Vefat Etmesi Durumunda Alacaklının Veraset İlamı Alması

İcra takibine başlanmış olduğu tarihte borçlu vefat ettiyse veraset ilamı alınıp adına bir icra takibi başlatılmış olması hali sürdürülememektedir. Takibin bu nedenle borçlunun mirasçılarına yöneltilmesi mümkün olmamaktaydı. Mirasçılara ya da terekeye yeni bir icra takibi başlatılması gerekmekteydi. Yargıtay ise vermiş olduğu 2014/3184 esas ve 2014/6108 sayılı kararı ile aynı dosyadan yani; ayrıca yeni bir icra takibi başlatılması gerekmeden takip olunabileceğine karar vermiştir.
Alacaklı taraf, vefat etmiş olan borçlu aleyhine başlatılmış kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu mirasçıları, vefat etmiş olan borçlunun takipten önce vefat etmiş olması sebebiyle aleyhine başlatılan takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

HMK 124. Maddeye göre davada taraf değişikliği yapılması, tarafların ancak açık rızası ile mümkün olmaktadır. Bu konuda kanunda yer almakta olan özel hükümler saklıdır. Ancak maddi bir hatadan meydana gelen veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği yapılması talebi karşı tarafın rıza vermesine gerek olmaksızın hakim tarafından kabul edilmektedir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabule dilebilir bir sebebe dayandığı takdirde hakim karşı tarafın taraf değişikliğinde bulunma talebini kabul edebilir. Bunun neticesinde hakim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine olmak üzere yargılama giderlerine hükmetmektedir.

Veraset İlamı Almak

Veraset ilamı almak neticesinde alacaklı, vefat edenden alacağı için tasarruf edilerek alacağının karşılanmasını sağlayabilir. Fakat bazı durumlarda takip talebinde borçlu olarak gösterilen şahsın takip tarihinden daha önce ölmüş olduğu takibin devamı sırasında anlaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda yanlışın düzeltilmesi ihtiyacı doğar ve HMK’da belirtilen üzere iradi taraf değişikliği yapılması talep edilir. Bu konuda HUMK’nda herhangi bir açık hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple Yargıtay tarafından içtihadı birleştirme kararı verilerek ölü kişi hakkında takip yapılamayacağı; açılmış olan takibin ise mirasçılara yöneltilemeyeceği kabul edilmekteydi.

Borçlunun Vefat Etmesi Durumunda Ne Yapılır

Bakılacak olunursa borçlu aleyhine başlatılan takibin, borçlu kişinin ölüm tarihinden sonra yapıldığı anlaşıldığı takdirde maddi hata olduğu kabul edilecektir. Bunun sonucunda ise dürüstlük ilkesi gereği takibin mirasçılara yöneltilmesi mümkün olmaktadır. Bu konular ile ilgili Arı Hukuk ile iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.