İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı gibi, ihbar tazminatı da çalışanın işten ayrıldığında toplam maaşından ödenir.
Çalışanların yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakları da toplam maaşa dahildir. İşçilerin yol yardımı
veya gıda yardımı alması, ayni veya nakdi olması fark etmez. Bu amaçla örneğin çalışanın yemek
ücreti ödemesi ve yemek kartı verilmesi yemek işyerinden ayrılıp ayrılmadığına bakılmaksızın
tazminat hesabına işlenir. Ayrıca ihbar tazminatı için gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir
kesinti yapılmamaktadır.

İhbar Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı sadece çalışanın değil, işverenin de zaman zaman
hakkıdır. Tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği süreye dayanmaktadır. İşveren açısından, işçinin fesih
süresi içinde önceden bildirimde bulunmaması nedeniyle ihbar tazminatı alma hakkı, işçinin ihbarsız
fesih edilmesinden doğar. Diğer bir deyişle hem işten çıkarılan işçi hem de işçinin iş ilişkisini sona
erdiren işveren, kanuni süresi içinde diğer tarafa bildirimde bulunmak zorundadır. Fesih hakkı
tanınmadığı takdirde, tazminata son verme hakkı doğar. Bu, işçi ve işverenlerin taciz edilmesini
önlemek içindir. Hem çalışanlar hem de işverenler, istifa kararını önceden bilebilir ve gerekli işlemleri
yapabilir.

İhbar Tazminatı için İhbar Süresi Ne Kadardır?

İhbar süresi, çalışanın çalışma süresine bağlıdır. Kanunda deneme süresi olarak adlandırılan ilk 2 ayda
ihbar süresi yoktur. Ancak, iki ila altı ay sonra iki haftalık bir ihbar süresi geçerlidir. 6 ay ile 1,5 yıl
arasında olup bu süre 4 haftaya kadar uzatılmıştır. 1,5 ila 3 yıl, 6 haftalık bir ihbar süresi gerektirir.
Çalışanın şirkette 3 yıldan fazla çalışmış olması durumunda ihbar süresi 8 haftadır. Her iki taraf da
beklendiği gibi iş sözleşmesini feshetse bile, öngörülen süre içinde çalışmaya devam etmelidirler.
Kuşkusuz bu tür bir devama gerek yoktur. Örneğin işveren işçiyle çalışmaya devam etmek istemezse
iş sözleşmesini feshetmek için ihbarsız işten çıkarma tazminatı ödeyebilir. Çalışmaya devam etmek
istemeyen çalışanlar işçi ile iş sözleşmesini haber vermeksizin iptal edebilir. Çalışmak isteyen
işverenler bu kıdem tazminatını ödeyerek iş ilişkisine son verebilirler. Yukarıda belirtilen ihbar süreleri
nispeten zorunlu olduğundan, taraflar bu ihbar sürelerini iptal edemez veya kısaltamaz, ancak
karşılıklı anlaşma ile uzatılabilir.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.