İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalıdır?

Eğer bir iş kazası meydana gelirse, yaralanan çalışanın öncelikle hastane evraklarını düzenlerken
dikkatli olması ve bu evrakların iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmesi gerekir.
Aksi takdirde haklarını kullanamayabilir. Ayrıca iş kazaları Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmelidir.
Çalışanın iş kazaları ile ilgili açıklamaları da haklarını kullanmada oldukça etkilidir. Çalışan, kazanın
kendi hatasından kaynaklandığını kabul ederse ve işverene şikâyette bulunmazsa, cezai takibat
takipsizlikle sonuçlanacaktır. İşçiler işlerini kaybetme korkusuyla bu haklardan mahrum bırakılmamalı,
haklarıyla ilgili görüşlerini ifade etmelidirler. İş kazası sırasında kazaya uğrayan işçinin tedavi
masrafları işveren tarafından karşılanır. İşveren, yaralanan işçinin tedavisini ödemezse, SGK’ye
şikâyette bulunmalı, ekonomik ve ekonomik olmayan kayıplar için teminat ve dava açmalıdır. Ayrıca iş
kazası nedeniyle işten çıkarılma durumunda işçi en kısa sürede İş Mahkemesine başvurarak tazminat
ve işe iade davası açmalıdır. Aynı zamanda her sigortalı, iş güvenliği konusunda şirketin doktorunun
tavsiyelerine uyduğundan emin olmalıdır. Meslek hastalığına iş kazası geçiren kişinin ihmali neden
olur veya durumu ağırlaşırsa tazminat miktarı düşürülür.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası tazminat davası, işyerinde çalışan bir işçinin yaralanması veya ölümü halinde açılır. Bu
açıdan sorumlu işveren kendisine veya yakınlarına açılan maddi ve manevi tazminat davalarını kapsar.
İşçi tazminat talepleri asıl işveren ve tüm alt işverenlere karşı açılabilir. İş kazaları nedeniyle tüm
şirketlere şikâyette bulunulması masrafların müşterek ve müteselsil olarak ödenmesi kaydıyla maddi
ve manevi kayıplar için yasal işlem yapılması gerekir.

İş Kazası Davası Zamanaşımı Süresi

İş kazaları belirli bir süre içinde dosyalanmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı başvurusu
onaylanmayacaktır. Prensip olarak, iş kazası davası zamanaşımı süresi 10 yıldır. 10 yıl içinde
yapılmayan iddialar artık sorgulanmayacaktır. İş kazası tespit vakalarının öngörülen süresi de 10 yıldır.
İş kazaları nedeniyle açılan ceza davalarında süre hesabı suçtan suça değişiklik göstermektedir. İş
kazaları nedeniyle tazminat davası ve ceza davası açılabilir. Ceza muhakemesi zamanaşımı süresi
tazminat zamanaşımı süresinden uzun ise ceza muhakemesi zamanaşımı süresi tazminat davaları için
de geçerlidir. Başka bir deyişle, bir tazminat davası için beklenen süre 10 yıl, ancak ceza davası için
zaman aşımı süresi 12 yıl ise, tazminat davası için de 12 yıllık zaman sınırı geçerli olacaktır.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.