Sincan Avukat

Avukatlar, davacı veya davalı işlemlerini mahkemede yürüten ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmaktan sorumlu olan kişilerdir. Avukatlar, yargılama sırasında taraflara faydalı ve gerçeği açıklamalı eylemlerde bulunmakla yükümlüdür. Bu açıdan Sincan avukat görevleri şu şekildedir:

 • Hukuki konular hakkında yorum yapmak
 • Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını mahkemelerde veya diğer yargı organlarında savunmak
 • Yargı işlerini denetlemek
 • Kamu dairesinde tüm işleri yapmak ve bu işlere ilişkin belgeleri düzenlemek
 • İster kısa vadeli ister uzun vadeli olsun, kendisine teslim edilen veya kabul ettiği davaları takip etmek

Sincan Avukatlık Bürosu

İnsanların sorunlarını çözmek için kullanılan adreslerden biri mahkemedir. Mahkemede kişiler, alanında uzman bir avukat ile beraber çalışmaktadır. Savunma hizmetleri, hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış avukatların uzmanlığını içerir. Türk vatandaşı olsun veya olmasın, avukatların mesleki etik ilkelerine uygun olarak çalışması gerekmektedir.

Sincan Avukatlık Bürosu Özellikleri

Hukuk firması temsil ettiği müvekkillerle şeffaf ilişkiler kurmalıdır. Avukatlık mesleğinin ilkelerini takip ederek, avukat müvekkillerine işinin ana hatlarını açıklamalı ve müvekkilinin ne yapıldığını anladığından emin olmalıdır. Avukat, müşterinin talebi üzerine, çalışmasının her aşamasını müşteriye bildirmelidir. Ayrıca Sincan avukatlık bürosu müşterinin işinin maliyetini önceden müşteriye bildirmeli ve müşterinin onayını aldıktan sonra çalışmaya başlamalıdır.

Sincan Avukatlık Bürosu Faaliyet Alanları

Tüm Türk hukuk firmaları veya avukatları, hukukun her alanında ticari yetkiye sahiptir. Faaliyet alanlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak tüm hukuk büroları hukukun temel alanlarında hukuki yardım sağlar. Genel faaliyet alanları olarak adlandırılabilecek savunuculuk faaliyetleri şunları içerir:

 • Aile Hukuku: 4721 sayılı kanunda yer alan aile hukuku, aileler arasındaki her türlü ilişkiyi düzenleyen ve hak kaybını önleyen bir hukuk dalıdır. Bu açıdan size aile hukuku alanında yardımcı olunmakta ve aile ilişkilerini düzenleyen yasal konularda destek olunmaktadır.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen düzenlemeler içermektedir. Çalışanların haklarının korunmasına yardımcı olan Sincan avukatlık büroları yasal prosedürleri izleyerek hakların korunmasını savunmaktadır.
 • İcra ve İflas Hukuku: Adaletin bir alanı icra ve iflas hukukudur. Borçlu borcunu geri ödemediği için alacaklı toplu taşıma yardımı ile kefaleti alabilir. Bu açıdan tüm bu konular ile ilgili davalar, avukatlar tarafından yürütülmektedir.
 • Arabuluculuk: Mahkemeler üzerindeki yükü azaltmak için bir tahkim sistemi geliştirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Bundan dolayı taraflar arasındaki anlaşmazlıkları dostane arabuluculuk yoluyla çözmeye çalışılmaktadır.
 • Ceza Hukuku: Ceza hukuku, kabahatler ve zorla hapsetme oluşturan eylemlerle ve genel veya bireysel bir özellik olabilecek kanunla sağlanan cezalar karşılığında ilgilenen bir alandır.
 • Ticaret Hukuku: Ticaret Kanunu’nun tüm kanunlarını içeren 6102 Ticaret Kanunu, Ticaret Kanunu ile korunan kanunun bir parçasıdır.
 • Şirketler Hukuku: Türk Ticaret Kanunu 6102 kapsamındaki şirketler hukuku, yerli ve yabancı şirketler arasındaki tüm ticari sözleşmelerin veya ihtilafların haklarını korur.

İdare Hukuku: İdare hukuku, kamu hizmetlerinin işleyişini düzenleyen ve bireylerin hak ve yükümlülüklerini araştıran kamu hukukunun bir parçasıdır

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.