İzaleyi Şüyu Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İzaleyi şüyu davası veya diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası taşınır ya da taşınmaz maldaki paydaşlığa ortaklar arasında son verilmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu sayede kişisel mülkiyete geçiş sağlanmaktadır.
Ortaklığın giderilmesi davasında tüm taraflar için benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Davayı açan kişi, feragat etse de davalılardan herhangi birinin davayı takip etmeyi istemesi ve bunu mahkemeye bildirmesi davanın sonuçlandırılmasını sağlayabilmektedir.

İzaleyi Şüyu Davası Kime Açılır?

İzaleyi şüyu davası kime açılır sorusu diğer merak edilen konular arasında bulunmaktadır. Gayrimenkule ya da menkule ortak olan paydaşların tümüne karşı açılabilmektedir. Paydaşlardan biri taşınır ya da taşınmaz maldaki ortaklığa son verilmesini talep edebilmektedir. Genel olarak paydaşlar arasında malın nasıl pay edileceğine dair bir anlaşma yapılabilir ise ortaklık son bulmaktadır. Ancak anlaşma sağlanamaz ise paydaşlardan biri, diğerlerine izaleyi şüyu davası açarak ortaklığın giderilmesi talebinde bulunmaktadır.
Ortaklığın giderilmesi davasında her bir ortağın mahkemede yer alması gerekmektedir. Herhangi bir paydaşın ölümü durumunda da mirasçılık belgesinde adı geçen her bir mirasçının davaya dâhil edilmesi zorunludur. Tüm ortakların davaya dâhil edilmeden mahkemenin sonuçlanması mümkün olmamaktadır.
Ortaklığın giderilmesi davasında iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi “aynen taksim suretiyle izaleyi şüyu davası” olarak tanımlanmaktadır. Menkul ve gayrimenkulün değerinin iki eşit parçaya bölünmesi ile paydaşlık son bulmaktadır. Bir diğeri ise “satış suretiyle izaleyi şüyu davası”dır. Taşınır ya da taşınmazın icra yolu ile satılmasının ardından bedel paydaşlar arasında bölüştürülmektedir.

İzaleyi Şüyu Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurulmalıdır?

Ortaklığın giderilmesi davası için başvurulması gereken mahkeme menkul veya gayrimenkulün bulunduğu yerdeki mahkemedir. Sulh Hukuk Mahkemesi ise görevli mahkemedir. Taşınmaz mal İstanbul/Kadıköy’de bulunuyor ise, izaleyi şüyu davasındaki yetkili ve görevli mahkeme Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

İzaleyi Şüyu Davası Avukatsız Açılır Mı?

İzaleyi şüyu davası açarken bir avukat tutmanız gerekli olmasa da, bir avukatın çok yardımcı olabileceğini unutulmamalıdır. Kanunları ve prosedürleri konusunda bir avukattan yardım istemek son derece faydalı olacaktır. Mülkiyet hakları oldukça önemlidir. Özellikle bu hak başkalarıyla birlikte kullanıldığında önemi daha da artmaktadır. Bu durum çatışma yaratabilir, bu da hem zaman hem de para kaybına yol açabilmektedir. Bu nedenle yukarıda bahsedilen önemli detayları hızlı bir şekilde uygulayan prosedürler gereklidir. Ancak, yargılama usul kuralları ile konunun esasa ilişkin hükümleri belirli davalara birlikte uygulanmalı, hızlı ve etkili stratejiler önerilmelidir. Bunu başarmak için deneyimli bir avukattan hukuki yardım başvurmak her zaman bireyin çıkarına olacaktır.
Bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi davası açılamamaktadır. Bunlar arasında öncelikli olarak tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkuller, kamu malları, inşaatın devam ettiği taşınmaz mallar bulunmaktadır. Aynı zamanda kooperatiflerde tüzükte yer almıyor ise ortaklığın giderilmesi davası da açılamamaktadır.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.