İcra Davası Nasıl Açılır?

Borcu olan birisi nasıl icraya verilir sorusunun cevabı için öncelikle ne tür bir icra prosedürünün gerekli olduğunu belirlemelisiniz. Ardından, belirttiğiniz yürütme türüne bağlı olarak belirli belgeler gerekir. Daha sonra bu formları doldurarak bir hukuk kurumuna başvurabilirsiniz. Başvuru belgeleri ile birlikte bir ödeme emri ve takip talebi oluşturmanız gerekmektedir. Ardından icra dairesine gitmeli ve takip ücretini ödemelisiniz. Harçların ödenmesi, icra takibine konu olan miktara göre yapılır. Verdiğiniz ödeme emri icra dairesi tarafından borçluya iletilir. Borçlu bu hususa itiraz etmez veya borcunu belli bir süre içinde ödemez ise haciz işlemi kesindir. İcra prosedürlerinden geçmek isteyenlere genellikle bir avukat yardımcı olur. Avukatların icra uzmanı olmaları takip sürecini hızlandırmakta ve alacaklıların taleplerinin kısa sürede karşılanmasını sağlamaktadır.

İcra Takibi Aşamaları Nedir?

İcra takibi, borçlunun daha sonra icra dairesine başvurusu ile başlar. Takip başvurusunun icra dairesine iletilmesinden sonra ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebligata itiraz edilmeyen bir süre geçtikten sonra takip kesinleşecek ve haciz aşaması başlayacaktır. Haciz aşamasında borçlunun hak ve alacakları ile mal varlığına el konulur ve satış aşamasına geçilir. Alacaklıların alacakları, satış aşamasında ekli varlıkların satışından elde edilen gelir ile kapatılır. Yukarıdaki aşamalar birbiri ardına gerçekleşir. Normalde, bir seviyeyi tamamlamadan bir sonraki seviyeye geçemezsiniz, ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Örneğin mahkeme haciz kararı verirse, ödeme emri işleme alınabilir ve takibin tamamlanması beklenmeden haciz icra edilebilir. Bu tür alternatif yollar, borçlunun mal kaçakçılığı riski altında olması ve borçlunun haklarını elde etmesi muhtemel olmadığı için kanunla öngörülmüştür. Prosedür, borçlunun icra makamlarına takip için başvurmasıyla başlar. İcra hukuku, borçlunun yasal takibata uyma hakkını ve takibatı başlatmak için gerekli sürelere uyma hakkını kaybetmemesini sağlar. Ancak alacaklının kendisi takip için icra dairesine başvurabilir. Yetkili makam yürütme makamıdır. Yetkinin verilmesi, iddianamenin icra makamları tarafından yürütüldüğü yer ile ilgilidir. Bu konuda genel yetkili icra dairesi, borçlunun ikamet ettiği yerdeki icra dairesidir.

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri terimi, icra takibinde kullanılan terimdir. Ödeme emirleri, bir borçlunun bir icra dairesi tarafından yürütülen bir talebi işleme koyma sürecidir. Bu emir, borcun nerede ödeneceği, borcun türü ve miktarı, ödenmemesi halinde hapis cezasının durumu, ödeme emri için hangi mahkemenin dava açabileceği gibi bilgileri içerir. Borçlu ödeme emrini alır almaz borcunu kapatma süresi başlar. Bu süre içinde ödeme emrine yazılı veya sözlü olarak itiraz ederseniz ödeme durdurulur. Borçlu, borçlunun borçlu olmadığını, borcun henüz ödenmediğini veya borçlunun bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığını icra dairesine bildirirse, ödeme emrine itiraz edebilir. Borçlunun ihtar ve icra takibine zamanında itiraz edilmesi, genellikle icra takibini askıya alır.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.