Huzur Hakkı Ödemeleri

Huzur hakkı ödemeleri şirketlerinde yönetim kurulu üyelerine belirli dönem aralıklarında genel kurul toplantı kararıyla yapılan ödemelere denir. Şirketlerin yönetim kurullarında görevde olan müdürler, ortaklar veya ilişkili kişilere, yerine getirmekle mükellef oldukları sorunların risklerini azaltmak amacıyla yaptıkları toplantı ve bu toplantı sonucunda sağlanan fayda vesilesi ile kişilere ödenen ücrettir.

Kimlere Huzur Hakkı Ödenir?

Huzur hakkı yönetim herhangi bir sermaye şirketinde yer alan kurulu üyeleri, şirket ortakları ile müdürlerin yerine getirdikleri görevlerin karşılığında ikramiye – prim benzeri aldıkları ödemelerdir. Huzur hakkı yönetim kurulu üyelerine ve diğer ortaklara tamamladıkları sorumluluklar ve verdikleri hizmetlerin karşılığı olarak ödeme yapılmasına denir. Anonim şirketler, dernekler, Limited Şirketler ve vakıflar yani sonuç olarak Türk Ticaret Kanunun’da sermaye şirketi olarak tanımlanan kuruluşlarda yönetim kurulu üyelerini ilgilendiren bir toplantı düzenlenir. 

Toplantıya katıldıkları sırada yine kurul kararı neticesinde yöneticiler rütbelerine göre huzur hakkı ödemelerini elde ederler. Huzur hakkı kar dağıtım ve şirket payı olarak görülmesi doğru değildir. Aksine yönetim kurulunun emeğinin karşılığında ödenen paradır.

2023 Huzur hakkı Nasıl Hesaplanır?

Huzur hakkı hesaplama sırasında ödeme bir şahsa yapılacağından dolayı gelir vergisi ile damga vergisi bu ödemeden kesinti yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmasının nedeni ise huzur hakkı vergilendirmeye tabi olan bir ödeme şeklidir. 

Örneğin ilk huzur hakkı ödemesinin brüt olarak 15 bin TL olduğu var saydığımızda, gelir vergisi 2023 yılında 70 bin TL’ye kadar %15 olduğu için Huzur Hakkı Ödemesi 2.250 TL olarak baz alınır. Huzur hakkı hesaplama işlemleri aşağıdaki gibidir;

Oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır. Yukarıda sıralanan rakamlar ve oranlar gelir vergisi dilimlerinden oluşmaktadır. Huzur hakkı ödemeleri şahıslara yapıldığından dolayı gelir vergisi kesintisi yapılmalıdır.

Stopaj vergilerinin hesaplamasını tamamladıktan sonra damga vergisini hesaplamayı es geçmemek gerekir. Stopaj ve damga vergisi hesaplama işleminden sonra meydana gelecek olan net rakam, huzur hakkı ödemesinin oluşturur.

Huzur Hakkı Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Huzur hakkı hesaplarken bordro düzenlenmesi gerekmektedir. Huzur hakkı gelir vergisi ödeme türleri arasında ücret sınıfına girmektedir. Bu nedenle sigorta pirimi kapsamına girmez. Fakat askeri geçim indirimi kapsamındadır. Bu sebepten dolayı huzur hakkı ödemelerinde bordro zorunlu olarak düzenlenmesi gerekir.

Huzur hakkı hesaplama işlemlerinde ödemelerinin, şirketin mali yapısına uygun olması ve kabul edilir nitelikte olması gerekir. Farklı durumlarda huzur hakkı ödemeleri şirketin mali yapısına uygun olmadığı durumlarda ve şüphe uyandıran huzur hakkı ödemeleri için, kanunen örtülü kazanç elde etmekle yargılanır ve atıf yapılır. Bu nedenle yapılan yasal olmayan işlemler kanunen yasal işlem başlatılır ve maddi ceza karşılığı oluşur.

Huzur Hakkı Vergilendirilmesi Nasıl Yapılır?

Huzur hakkı vergilendirmesi işlemlerinde, bazı maddi yönden avantaj elde sağlanır. Bunun nedeni huzur hakkının gider olarak gösterilebilen bir ödeme yöntemi olmasıdır. Ayrıca her kar dağıtımının ardından şirket ortakları tarafından %15 oranında stopaj vergi ödemesi gerçekleştirilir. Huzur hakkı gelir vergisi kapsamı ile yapılan ödemeler, alınan ücret miktarının %15’inden başlayarak %40 oranlarına kadar çıkmaktadır.

Huzur hakkı hesaplama oranlarının %40’lara kadar çıkmasına bağlı olarak, söz konusu olan ödemenin büyük bir kısmı vergi olarak ödenecektir. Ayrıca huzur hakkı ödemelerinin gider olarak beyan edilmesi nedeniyle, elde edilen şirket karı ile birlikte kurumlar vergisi ödemelerinden düşüş yapılabilmektedir. Aynı zamanda şirketten alınan kar payları gider olarak gösterilmesi imkansızdır.

Huzur Hakkı Maaş Mıdır?

Huzur hakkı aslında bir maaş niteliği taşımaz. Belirli aralıklar ile verilen bir ödeme olmadığı gibi yalnızca prim – ikramiye niteliği taşıyabilir. Şirketlerin yönetim kurulunda bulunan yöneticilerin toplantıya katılmasına istinaden verdiği bir prim niteliği taşıyan ücrettir. Huzur hakkı maaş mıdır sorusunda dikkat edilmesi gereken nokta; belirli aralıklar ile verilmemesi ile doğrudan alakalıdır.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.