Ankara İcra Avukatı

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklı tarafın başvurusu ile başlatılan birtakım süreçler vardır. Alıcının bu talebi İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığıyla değerlendirilir. Ankara icra avukatı arayışlarınızda; www.arihukuk.com sitesinden ya da ofisimizde bizimle iletişime geçmeniz halinde, tüm bu detayları avukatlarımız sizin adınıza yönetir.

İcra hukuku; kişi, kurum, banka, firmaların, çek, senet, kredi gibi borçlarından kaynaklanan alacakların yasalarla tahsil edilmesi kurallarını kapsar. Daha net ve kısaca ifade etmek gerekirse; borcu olan kişi ya da kurumların, borçlarını ödememeleri halinde devlet organlarının haciz yoluyla devreye girmesidir. Direkt haciz uygulanmasa bile “haciz baskısı” aracılığıylaalınacak rakamın tahsil edilmesi söz konusudur. İcra hukukunda yer alan konular; çek, senet, fatura, kredi, kredi kartı, poliçe, ipotek veya nafaka ödemeleri gibi borçlarla örneklendirilebilir.

İcra avukatının hukuki anlamdaki görevleri para tahsili olarak belirtilmiş olsa da icra hukuku; taşınmayan eşyaların tahliyesi ile teslimi, taşınırların teslimi, irtifak hakkına bağlı ilamların icrası, çocuk teslimi ya da çocukla kişisel ilişkinin sağlanması gibi velayet davalarını da kapsar. Ankara icra avukatı gereksinimlerinizde bize her zaman ulaşıp dilediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz.

Ankara İcra Avukatı Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmuş ve avukatlık mesleğini sürdüren deneyimli avukatlar icra hukukuna da hakim olmalılardır. İcra hukuku sistem ve işlemlerine dair danışmanlık veren ya da dava avukatlığı yapan kişilerin mesleki açıdan sorumlulukları vardır. Buna göre avukatlık hizmeti verenlerin yükümlülükleri şunlardır;

 • Dava ya da mahkemeye yansıyacak girişimlerden önce alacaklı ve borçlu arasında uzlaşma sağlayıp alacağı tahsil etmek için görüşmeler yapmak,
 • Borç veya alacağın, borçlu ile görüşmeler yapılmasına rağmen tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğüne başvuru yaparak icra takibini başlatmak,
 • Davasını aldığı kişi ve kurumların haklarını dava sonlanana dek savunmak,
 • Borçlunun mal varlıklarına haciz ya da satış işlemlerinin uygulanması ve alacağın tahsili için çalışmak,
 • Söz konusu olması halinde rehin veya ipotekli malın geri edilip,borcun tekrar paraya çevrilmesi suretiyle takibe devam etmek,
 • Leasingve kredi anlaşmalarına ilişkin ortaya çıkan borçların takibini yapmak,
 • Karşılıksız çek soruşturmalarında dava takibini sürdürmek,
 • Haksız ve kötü niyetle ve açılan icra davalarına itiraz sürecini hemen başlatmak ve takibini yapmak,
 • Haciz işlemlerininmahkemeler tarafından başlatılmasından tahsil edilme sürecine kadar olan tüm davalarda müvekkil iletişim halinde kalmak.

Ankara İcra Avukatlarında Bulunması Gereken Donanımlar

Ankara icra avukatı firması olarak, zor durumda kalan ve alacağını hiçbir sulh girişimiyle tahsil edememiş herkes için hizmet vermekteyiz. İcra avukatlarının yasal sorumluluklarına ek olarak bir de mesleki olarak bulunması gereken yetileri vardır. Bu açıdan bir icra avukatında olması gereken nitelikler şöyle sıralanabilir:

 • Sorunlar karşısında stratejik zekayla çözümler bulabilmek,
 • Tüm vazifelerin öncelik sıralamasını organize edip yönetebilmek,
 • Etik ve ahlaki kuralları eksiksiz gözetmek,
 • Yazılı ve sözel iletişim alanlarını aktif olarak kullanabilmek,
 • İcra ve dava dosyalarını inceleme, müzekkere oluşturma, borçlu ile yapılması planlanan görüşmeleri hayata geçirme gibi hukuki süreçlerin tamamını denetleyebilme,
 • Müvekkiline ve dava sürecinin tamamında motivasyon yüksekliği sağlama,
 • Disiplinli ve araştırmacı çalışma düzeni kurma ve yürütme,
 • İkna yeteneğinin olması ve anlaşma yollarının tümünü dava içeriğinde etkin olarak kullanabilme.

Ticaret hayatı bulunan kişilerin başına geldiği düşünülen icra davaları bu sahayla sınırlı değildir. Kişisel veya tüzel olarak da icra takibi gerektirecek durumlar olabilir. Yasal haklarınızı öğrenip, size verilen hakları kullanabilmek için mutlaka bir bilirkişiyle görüşmelisiniz. Ankara icra avukatı hizmetleri için www.arihukuk.com adresimizden dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.