6183 Nolu Kanun

İdari ve vergi uyuşmazlıkları; uzlaşma, hataların düzeltilmesi, pişmanlık ve düzeltme, cezanın azaltılması gibi barışçıl çözümlerle çözülebilmektedir. Anlaşmazlık barışçıl yollarla çözülemezse yargı aşamasında karar verilmektedir. Tahsilat sürecinin bir parçası olarak kanunlar, kambiyo senetleri ve uygunlukları söz konusu olmaktadır. Temel olarak ödeme emri, borçlunun borcunu geri ödemesi gerektiğine dair borçluya bir uyarıdır. Kişi veya kurum borçlu değilse sahiplik bildirimi, son kullanma tarihi uyarısı, itiraz ve düzenlemeler hakkında bilgi verirken bu tür teminatların zamanında verilmesi ihtiyacına itiraz etmelidir.

6183 Nolu Kanun’una Göre Ödeme Emri Nedir?

6183 nolu kanun milli kredi usulleri ve milli kredi tedbirlerinin korunması için zorunlu tahsilat esasları kapsamında çıkarılmıştır. Ödeme emri, aynı zamanda devlet alacaklarının tahsil edilmesinin ilk adımıdır. Bu, alacaklının ulusal makamları tarafından tek taraflı olarak verilen bir belgedir. Ödeme emri vermek, idari bir işlemdir. Ulusal Borç Tahsilat Prosedürlerinin 6138 sayılı kararnamesi uyarınca, zamanında geri ödenmeyen ulusal borçlar için bir ödeme emri çıkarılmıştır. Ödeme emri tebliği, tahakkuk eden alacakların ödenmesi konusunda kamu borçlusuna yapılan son uyarıdır. Bu uyarıya rağmen ödenmemiş devlet borcu neticesinde zorunlu tahsilat yönteminin diğer aşamaları da başlatılmış ve uygulanmıştır.

Tahsilat hükmü anlamında, ödeme emrinin ihbarı, tahsilat prosedürünü doğru bir şekilde başlatır. Kamu borçluları için, ihbar tarihinden itibaren hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yasal süre sınırını içermektedir.6183 sayılı kanun kapsamında, borçlulara, mükelleflere veya vergi yükümlülüğü olan kişi ve kurumlara borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlulara ödeme emirleri gönderilecektir. Ödeme makbuzu, borçluya borcu geri ödemesini bildirmek veya bu borçlarla ilgili varlıkları beyan etmektedir.

6183 Nolu Kanun Değişikliği

2Nisan 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Devlet Kredilerinin Alınmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde 6183 sayılı kanunu halen planlama bütçesinde görüşülmektedir. Bu açıdan verilen teklifte yer alan düzenlemeler şu şekildedir:

2021’den itibaren %20 vergi oranı geçerli olan kurumlar vergisi oranı, 2021’de %25 ve 2022’de %23 olarak düzenlenmektedir. Belirli bir raporlama dönemi kullanan şirketler için, bu oranların sonuçlar için geçerli olması muhtemeldir.

Nisan ve Mayıs 2021’de ücretsiz izin günlerinde, günde 50 Türk lirası ödenmesi hedeflenen, yiyecek ve içecek sektörü çalışanlarının Mart 2021’de hizmet sözleşmesi imzaladıktan sonra nakit ücret alamayacak durumda olan ücretlerine nakit destek sağlanması hedeflenmektedir. Bu destek tutarı 50 Türk Lirası’na çıkarmak amaçlanmaktadır.

Mevcut durum için, geçici sakatlık ödeneğinin hesaplanmasında, sigortalı kişinin son 3 aydaki ortalama geliri esas alınır. Bu nedenle sahte sigorta satın alarak ve ödenecek gelirin ilgili çeyrekteki gerçek durumdan daha yüksek olduğunu beyan ederek daha yüksek geçici sakatlık ödeneği elde edilebilir. Bundan kaçınmak için, sağlık ve analık sigortası için ödenen geçici sakatlık ödenekleri hesaplanırken, sigortalıların iş göremezlik tarihinden önceki son 12 ay içinde kabul edildiği bir kural oluşturulmuştur.

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.