Fatura İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Ticari yaşam için önemli belgelerden biri olan fatura, birçok mali uyuşmazlığın çözümü ve nedenini içerisinde barındırmaktadır. Yapılan ticari işlemlerin hukuki sonuçlarına faturalar aracılığıyla ulaşılmaktadır. Kimi zaman ise satın alınan mal bilgileri ile düzenlenen faturalardaki bilgiler örtüşmemektedir. Böyle durumlardaysa, tüketiciler faturaya itiraz etmektedir. Faturaya itiraz edebilmek için gerekli olan belli başlı şartlar mevcuttur. Bu şartların başında fatura itiraz süresi bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda ise bu süre, faturanın tüketiciye ulaşmasından sonraki 8 günü kapsamaktadır. Eğer 8 gün içerisinde faturaya itiraz edilmemişse, fatura içeriğinin kabul edildiği varsayılmaktadır.

Hangi Durumlarda Faturaya İtiraz Edilebilir?

Faturanın içeriğinin satın alınan hizmet bilgileri ile örtüşmemesi durumunda, faturaya itiraz edilebilmektedir. Bu açıdan fiyat bilgisinin farklı olması, faturada belirtilen mal ile teslim edilen malın aynı olmaması, hizmet bedelinin yüksek bir miktarda gösterilmesi durumları faturaya itiraz edebilme nedenleri arasındadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer alan 8 günlük fatura itiraz süresi içerisinde itirazda bulunulmamışsa, sonradan itiraz edilememektedir.

Alıcı ve satıcı arasında bulunan ticari ilişki yazılı olan bir sözleşmeye dayanıyorsa, faturalar buna uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Eğer sözleşme ile fatura örtüşmüyorsa, faturaya gerekli sürede itiraz etmeyen taraf, yazılı olan deliller yardımıyla bu durumu kanıtlamak zorundadır.

Fatura İtiraz Etme Süreci

Faturanın tüketiciye ulaşmasından sonraki 8 gün içerisinde faturaya itiraz edilebilmektedir. Eğer bu süreç içerisinde itiraz dilekçesi yazılırsa, bu dilekçe ispat olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar yazılı bir dilekçenin teslim edilmesi zorunlu olmasa da bu süre içerisinde itirazın gerçekleştiğini kanıtlamak adına, yazılı itiraz büyük bir önem taşımaktadır. İtiraz dilekçesinin yazılmasının ardından bu dilekçe noter kanalına ulaştırılmaktadır. Bu sayede belge güvenliği sağlanmakta ve itirazın tespit edilebilmesi kolaylaşmaktadır. Eğer yazılı bir dilekçe vermezseniz, bu durumda mahkeme sırasında itirazınızı ispatlamanız gerekecektir. Bu açıdan itirazınızın kabul edilmesi için yazılı ispat tercih etmeniz daha iyi bir çözüm olacaktır.

Faturaya İtiraz Etmek İçin Gerekli Olan Kriterler

Fatura itirazı için her şeyden önce 8 günlük sürecin geçilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca itirazın yapılabilmesi adına faturanın şeklinin ve içeriğinin, Vergi Usul Yasası’na uygun olması bir zorunluluktur. Bu yasaya göre, faturanın sıra ve seri numarası, düzenlenme tarihi; faturayı düzenleyenin adı, varsa hesap numarası, iş adresi, vergi dairesi ve ticaret unvanı; müşterinin adı, hesap numarası, ticaret unvanı ve vergi dairesi; malın miktarı, fiyatı ve tutarı; satılan malın irsaliye numarası ve teslim tarihi bilgileri, faturada bulunmak zorundadır. Yazılı ispat gerekli olan bir kriter olmasa dahi, mahkemenin itiraz eden kişi lehine bir karar vermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Yazılı itirazın ise notere gönderilmesi, güvenli elektronik imza, telgraf ya da iadeli taahhütlü mektup yöntemlerinden daha güvenli bir yöntemdir.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.