Etimesgut İş Davası Avukatı

İş ve sosyal güvenlik hukuku

Etimesgut İş Davası Avukatı, çalışma hayatını düzenleyen hukuk dallarından birisidir ve işçi, işveren, devlet arasındaki ilişkileri inceleyen, düzenleyen hukuk dalıdır. Çalışanların, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamına girebilmesi için başkalarına bağımlı olarak çalışıyor olması gerekiyor. İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin düzenlenebilmesi için başkasının organizasyonunda yapılan iş ilişkisinin olması gerekiyor. Bağımsız olarak çalışanlar bu hukuk dalı kapsamına girmemektedir. Hukuk dalı, toplumsal ve bireysel olayların düzenlenmesini sağlamaktadır. Etimesgut İş Davası Avukatı, devlet güvencesi, maaş, emeklilik, sosyal güvence gibi birçok konuyu içerisinde barındırmaktadır.

Etimesgut İş Davası Avukatı Davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarını takip eden hukuk bürosu olarak, çalışma hayatına yönelik hakların kazanılabilmesi için gerekli davaların açılmasını sağlıyoruz. İş davası, ekonomisi zayıf ve gelişmekte olan ülkelerde, kişilerin sosyal ve ekonomik refaha ulaşması için çok önemlidir.

İş Davası Avukatı kapsamında açılabilecek davalar şunlardır;

  • Hizmet tespiti davası,
  • Tazminat davası,
  • İş kazası davası,
  • Kıdem tazminatı davası,
  • İhbar tazminatı,
  • SGK pirim alacakları,
  • Fazla çalışma, yıllık izin ücreti vs. alacak davaları,
  • İşe iade davaları,

Hukuk bürosu olarak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun getirmiş olduğu yaptırımlarla, işçi ve işveren haklarının korunmasını ve bunun yasalara uygun olmasını sağlıyoruz. İşçi haklarında yaşanabilecek her türlü haksızlığın önüne geçilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

İşçi ve İşveren Arabuluculuk

İşçi ve işveren arasındaki sorunların çözümü için, arabuluculuk düzenlemesi yapılmıştır. Dava süreci başlamadan önce arabulucu avukat, taraflarla görüşmeler yaparak, sorunu çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Arabuluculuk ile sorunlar çözülemezse taraflar İş Hukuk Mahkemelerine dava açabilecektir. Arabuluculuk sisteminde, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamına göre çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki sorunların, hukuka uygun bir şekilde çözülebilmesi için iletişim kurmaları önemlidir. Bu iletişimi, arabuluculuk hizmetimiz ile biz sağlıyoruz. Hizmetlerimiz tarafsız olarak sunulduğu için tüm işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz.

İşçi Hizmet Tespiti Davaları

İşçiler, çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren, işveren tarafından resmi kurumlara bildirilmek zorundadır. İşçiler, çalışmaya başladıklarında, yapılan işlerin resmi kurumlara bildirilmediğini gördüklerinde, iş hukuku davaları açabilecektir. İşçi, maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını alabilmesi için işçi hizmet tespiti davasını açabilecektir. İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurur ve çalışma sürelerini hesaplattırır. Çalışma sürelerinde eksiklik olduğunu düşünenler, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak, hizmet tespit davasını açabilecektir. Alanında uzman avukatlarımız ile dava sürecinin tamamını takip ediyoruz. Dava sonucunda, işçinin toplam çalışma süresi tespit edilir ve mağduriyet oluşmuş ise giderilir.

İş Kazası Sonrası Tazminat Davası

İş kazası sonrasında destekten yoksun kalma tazminatı davaları, iş kazası sonrası çalışamaz duruma gelen ya da ölümle sonuçlanan vakalarda, mağdur olan çalışan yakınları tarafından açılabilecektir. Çalışan ya da çalışan yakınları, işverene dava açabilecektir. Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin destekten ve gelirden eksik kalması durumunda açılan bir dava türüdür. Dava sonucunda çalışan ve çalışan yakınlarına ödenecek tazminatın belirlenmesi sağlanır.

İşe İade Davalarının Açılması

İş hayatında, işverenler tarafından işten çıkartılan bir işçi tekrar işe geri dönebilmek için dava açabilecektir. İşe iade davalarının açılmasını gerektirecek tüm detaylar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda belirlenmiştir. İşe iade davasının açılabilmesi için işçinin, işveren yanında belirli bir süre çalışıyor olması gerekiyor. Hukuk büromuzdan yardım isteyen çalışanların haklarının korunmasını sağlayacak her türlü hukuki süreçleri hemen başlatıyoruz.

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.