boşanma avukatı

2021 Sincan Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Sincan boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için merak edilen bir konudur. Taraflar arasında herhangi bir konuda sulh yoluyla açılan davaya çekişmeli boşanma davası denir. Çekişmeli boşanma davalarında her iki tarafça imzalanan sözleşmenin hukuki destek olmaksızın hazırlanması oldukça zordur. Çocukların nafaka, tazminat ve velayeti gibi konularda sözleşmede yer alan kararların gerekliliklere uygun olması çok önemlidir. Özellikle hâkimin çocukların menfaatini ilgilendiren konuları ve kamu menfaati gibi ilkeleri ele alması çok önemlidir. Sözleşmenin hükümleri ilgili prosedüre karşılık gelir. 2021 yılı asgari ücret oranına…

Read more

boşanma davası ücreti

Boşanma Davasında Avukat Ücretlerini Kim Öder?

Etimesgut boşanma avukatı ücretleri, boşanma davalarının açılması ve tamamlanması için ödenmesi gereken ücretler ve dava harçları gibi birçok ücret vardır. Bu açıdan dava açmaya karar veren veya eşi boşanma davası açan kişiler, avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını merak eder. Boşanma avukatları, boşanma davalarınızı hukuken savunurken belli bir ücret karşılığında hizmet veren avukatınızdır. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları için ücret belirlemede farklılıklar olabilir. Mahkeme işlemlerinin yüksek taleplerinin de ücretler üzerinde etkisi vardır. Çekişmeli davalarda ücret daha yüksek olabilirken, anlaşmalı boşanma davalarında…

Read more

boşanma avukatı

2021 Yılı Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Ankara boşanma avukatı, aile hukuku uyuşmazlıklarını yasal tavsiye veya dava yoluyla çözen avukattır. Ancak boşanma avukatı olarak adlandırılan bir hukuk dalı kanunda tanımlanmamıştır. Dünyada pek çok hukuk sisteminde yaygın olarak kullanılan boşanma avukatı terimi bir uzmanlık alanı iken, Türk hukuk sisteminde henüz böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Aile hukuku, medeni kanunda kendine özgü yasal düzenlemeleri olan çok geniş bir özel hukuk alanıdır. Boşanma avukatı genel olarak aşağıdaki davalara veya işlere bakar: Çekişmeli boşanma davası Anlaşmalı boşanma davası Mal paylaşımı…

Read more

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

İş sözleşmelerine dayalı davalar, işçi ve yönetim arasında işçi alacakları nedeniyle adet hukuki uyuşmazlık akla gelebilmektedir. Ancak iş davaları sadece çalışanlar ve işverenler arasındaki uyuşmazlıklar değildir ve yasal işlemler her zaman zorunlu değildir. Çalışanları yasal olarak korumak, emek-yönetim ilişkilerinin kapsamını belirlemek, yasal zemin oluşturmak ve toplumsal barışı sağlayacak yasal mekanizmalar oluşturmak için iş hukuku işçiyi korumaya yönelik yapı ile dizayn edilmiştir. İş Sözleşmesi Nedir? İş hukuku işçiyi tanımlarken iş sözleşmesine dayalı işten bahseder ve iş sözleşmesinin işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi şekillendirdiğine işaret eder. Bu nedenle, iki…

Read more

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı gibi, ihbar tazminatı da çalışanın işten ayrıldığında toplam maaşından ödenir. Çalışanların yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakları da toplam maaşa dahildir. İşçilerin yol yardımı veya gıda yardımı alması, ayni veya nakdi olması fark etmez. Bu amaçla örneğin çalışanın yemek ücreti ödemesi ve yemek kartı verilmesi yemek işyerinden ayrılıp ayrılmadığına bakılmaksızın tazminat hesabına işlenir. Ayrıca ihbar tazminatı için gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. İhbar Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı sadece çalışanın değil, işverenin de zaman zaman hakkıdır.…

Read more

Hizmet Tespit Davası Nedir

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Prensip olarak, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması yasaktır. Sigorta, çalışanlar için bir sosyal güvenlik olduğundan, yasa koyucu bu konuda refah devleti ilkesinin gereği olarak işverenin istismar olasılığını önleme yükümlülüğü getirmekte ve uygunsuzluk durumunda bazı yaptırımlar getirmektedir. İşverenler kurallara uyar. Bununla birlikte, uygulamasında sigortasız çalışan çalıştırılabilir veya çeşitli nedenlerle sigortalı olduklarını tam olarak açıklayamayabilirler. İşçiler, çalışmaları sırasında bu duruma itiraz edemezler ve işten ayrıldıktan sonra reasürans ile yatırılmalarını sağlamak için dava açabilirler. Bu dava bir hizmet tespiti davasıdır. Hizmet tespit davaları, sigorta ihbarı ve prim ödemesi yapılmadan işe alınan…

Read more

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası, ihtilaflı davanın bulunduğu yerdeki yerel mahkemenin sorumluluğundadır. Diğer bir deyişle maddi veya manevi tazminat davalarına konu olan davaları her yerde açılamaz. Davanın konusu ile ilgili hasar kanıtı için mahkemeye başvurmak gerekir. Maddi yardım söz konusu olduğunda, zararın tazmin edilmesi için zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Bu itibarla, maddi zarar durumunda zarar tespit edilebilmesine rağmen, tazminat miktarının tespiti daha kolay olup, miktarın miktarı net olarak tespit edilememektedir. Manevi tazminat durumunda, kişiye verilen psikolojik zararın tespiti için bilirkişi raporu alınabilir. Manevi zarar meydana gelirse, tanıkların varlığı davanın…

Read more

Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir

Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir?

SGK prim alacakları çeşitli nedenlerden dolayı dava açabilir. Çalışan, önemli sebeplerden dolayı iş sözleşmesini feshetme, kıdem tazminatı ve kalan alacaklarını talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca hukuki ihtilaflar yoluyla kaybedilen ikramiyenin tazmini için hizmet beyanı davası açabilir. Bu dava bir çalışan tarafından işvereni ve SGK aleyhine açılmıştır. Mahkemece tespit edilen eksik prim işveren tarafından SGK'ya ödenir. Bu durumda, çalışan ek ödeme almayacak, ancak emekli maaşını artıracaktır. İşverenin Sigorta Primlerini Ödememesi Cezası İşverenin, çalışanların fiili ücretlerinden daha yüksek olan SGK primlerini tam olarak ödeme yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde çeşitli…

Read more

İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları başında işyerinde iş güvenliği ilk şarttır. İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 ve daha fazla çalışanı olan şirketlerde iş güvencesi bulunmaktadır. Bu rakam, işverenin aynı bölümündeki tüm işleri içerir. Alt işveren olarak da bilinen alt işverenler, işyerinde aktif ise asıl işverenin çalışan sayısı ve alt işverenin çalışan sayısı ayrı ayrı değerlendirilir. İşveren, işyerini iş güvencesi kapsamı dışında bırakacak şekilde açıkça alt işverenlik ilişkisi kurmuşsa ve çalışan sayısı eksik tahmin ediliyorsa, işyeri, asıl işveren ve alt işveren ile ilgili işçi sayısı birlikte…

Read more

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işverenin, işçinin işyerinde çalışma saatleri içinde ve belirli koşullar sağlandığında elde ettiği hizmet yılı sayısına göre işçiye ödediği tazminattır. Çalışan kendini uzun yıllar işine ve işyerine adamış, işverenin ticari işine katkıda bulunmaktadır. Bu sürekli ve düzenli çalışmanın karşılığında çalışanlara işyerinde geçirilmiş süreyle ölçülen bir kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, çalışanın son maaşına yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, barınma vb.) hakları eklenerek belirlenen toplam maaş tutarı hesaplanarak ödenir. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra tazminatın nasıl alınacağı, kimlerin tazminat almaya hak kazandığı…

Read more

İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00
Yol tarifi al
İletişim Bilgileri
Yeşilova Mah.4017 Cad. Çağ Dora Plaza 18/1 Etimesgut / ANKARA
Pazartesi - Cuma: 8.30-.19:00

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

Arihukuk.com @2021 – Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn ve Yazılım destek: BiSEO

WhatsApp'ı Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Butona tıklayarak Hukuk danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.